Torsk IKKE GJENBRUK foto npk
LANGVARIG STRID: Norge og EU vart i fjor einige om ein torskekvote for 2022. Det skjedde etter langvarig krangling der EU skulda Noreg for brot på Svalbard-traktaten, medan Noreg meinte EU krenkte norsk suverenitet. Foto: Cornelius Poppe / NTB / NPK
Nytt

Torskekrangel har blussa opp igjen

Noreg truar EU med lågare kvote.

11.04.2023

(NPK-NTB-Marie Dei Rosa): Seinast i fjor gravla Noreg og EU stridsøksa i den betente striden om torskekvotar utanfor Svalbard. No er krangelen i gang igjen.

- Dersom vi må setje ein kvote frå 1. april på 2021-nivå, må vi vere førebudde på å handtere negative reaksjonar frå EUs institusjonar, og også frå EUs medlemsland.

Det sa utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i ei forklaring for Stortingets europautval i mars.

Ikkje samde i år heller
Knapt eitt år er gått sidan Noreg og EU vart samde om ein torskekvote for 2022 for fiskevernsona ved Svalbard.

Avtalen kom i hamn etter langvarig krangling der EU skulda Noreg for brot på Svalbard-traktaten, medan Noreg meinte EU krenkte norsk suverenitet.

No skal nye kvotar for 2023 blir fastsette, og endå ein gong har det oppstått usemje mellom Noreg og EU.

EU kravde høgare kvote
Noreg har gitt ein torskekvote til fartøy frå EU-land heilt sidan torskefisket i fiskevernsona ved Svalbard vart kvoteregulert i 1986.

Då Storbritannia gjekk ut av EU, bestemde Noreg seg for å justere ned EUs kvote og gi ein del av han til britane. EU reagerte sterkt og kravde ein høgare kvote. I april i fjor kom Noreg og EU omsider til semje.

- Dei fekk ein høgare kvote, men det var vi som bestemte – det er det det byggjer på. Dette er våre område, sa Huitfeldt i forklaringa si for europautvalet.

Stiller vilkår til EU
Men ifølgje Huitfeldt er det eit viktig vilkår for at semja mellom Noreg og EU skal kunne førast vidare. Nemleg at EU i samråd med Noreg fastset reguleringar for fiske i internasjonalt farvatn.

- Dette er viktig for ei samla berekraftig fiske- og ressursforvaltning i Barentshavet og Norskehavet, sa Huitfeldt i mars.

- Dessverre har EU ennå ikkje gjennomført sin del av denne forståinga. Derfor har Noreg berre fastsett ein mellombels torskekvote for EUs fartøy for første kvartal. Vi har gjort det på kort sikt, sa ho.

Noreg truar med lågare kvote
Ifølgje Huitfeldt har EU fått beskjed om at Noreg vil setje ein endeleg kvote for 2023 dersom ikkje EU følgjer opp forståinga frå i fjor.

Denne kvoten vil basere seg på kvotenivået i 2021, som var lågare enn i 2022.

Torskekvoten for 2022 vart sett til 19.636 tonn, medan han i 2021 var opp 17.885 tonn.

(©NPK)

Publisert: 11.04.2023 11:37

Sist oppdatert: 11.04.2023 12:55

Mer om