Griff Aviation Teknologifestival juni 23 Svein Even Blakstad foto Ogne
NY MARKNAD: Teknisk sjef Svein Even Blakstad i Griff Aviation skal snart teste drona som kan frakte og avfyre panservernrakettar for fleire interessentar. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Viser fram stridsdrone

Griff Aviation håpar på gjennomslag for panservernrakett på drone.

06.06.2023

- Vi tok ei retning vi aldri hadde sett for oss, seier Svein Even Blakstad i Griff Aviation om samarbeidet med ammunisjon- og våpenprodusenten Nammo på Raufoss. Samarbeidet starta i fjor, etter at Nammo tok kontakt.

I førre veke vist Blakstad fram resultatet på Teknologifestivalen i Sykkylven, eit drone frå Griff Aviation med utstyr for å koble på to berbare panservernrakett-rør.

Nammo på Raufoss lagar mellom anna M72, ein lett og berbart panservernrakett som har vore i bruk sidan 1960-talet og er vidareutvikla mange gangar. Våpenet blir avfyrt frå skuldra og har ei rekkevidde på 350 meter, ifølgje Store Norske Leksikon.

Billegare alternativ
- I nær framtid skal vi teste systemet for interessentar, seier Blakstad.

I Ukraina har panservernrakettsystemet Javelin vore ein suksess for ukrainarane i krigen mot Russland og russiske stridsvogner.

Ulempa med Javelin er prisen, over to millionar kroner for kvar rakett skreiv økonomimagasinet Forbes i desember i fjor. Til samanlikning kostar M72 mellom 8000 og 24.000 kroner, ifølgje Military-today.

Styrer på avstand
Medan M72 opphavleg ble laga for å avfyrast av ein soldat i strid, nær fienden, blir M72 på ein drone avfyrt av ein droneoperatør som kan sitte langt unna. Dronen flyg i utgangspunkt lavt fram mot målet for å unngå å bli oppdaga og skoten ned, mellom anna ved hjelp av kamerateknologi.

I og med at panservernrakettane blir avfyrt frå lufta og ned mot stridsvognene har rakettane større sjanse for å øydelegge stridsvogner en rakettar som blir avfyrt frå bakken.

Sivil marknad
Då Griff Aviation blei etablert var målet den sivile marknaden, mellom anna til kraftselskap for å frakte last i uvegsamt terreng.

I mars i år sa grunnleggar, medeigar og dagleg leiar, Leif Johan Holand, at det er vanskeleg å spå om det blir den sivile eller militære marknaden som blir viktigast for selskapet.

Publisert: 06.06.2023 15:30

Sist oppdatert: 06.06.2023 15:26

Mer om