Bente Bruun Foto Møre og Romsdal Høyre
UTFORDRER SP: Fylkestingskandidat Bente Bruun fra Høyre mener formuesskatt er dårlig distriktspolitikk. Foto: Høyre
Synspunkt

«Alle lokalsamfunn skal kunne utvikle seg og skape verdiar …»

Bente Bruun (H) utfordrer Senterpartiet om formuesskatt og distriktspolitikk.

20.07.2023

Sitatet er hentet fra kommunalminister Gjelsvik da han la frem regjeringens distriktsmelding. Jeg lurer på hva lokalsamfunnet i Stranda kommune tenker når Flakks store reiselivssatsing på Hellesylt ser ut til å bli kansellert?

Ambisjonene i distriktsmeldingen er høye for både økning i folketall og utvikling på bygda. Men, ikke engang Senterpartiet kan bestemme hvor folk skal bo. Vi kan imidlertid legge til rette for vekst, utvikling og økt bolyst i distrikts Norge.

Et konkurransedyktig og lønnsomt næringsliv i by og bygd er den viktigste driveren for distriktspolitikken. Det hjelper lite at ferga er gratis dersom du ikke har en jobb å gå til. I Møre og Romsdal har næringslivet vist et enormt samfunnsansvar både når det gjelder bygging av kulturhus, veisamband og støtte til frivilligheten generelt. Det har jeg stor respekt for, og slik skaper vi gode synergier mellom bedriftenes behov for stabil arbeidskraft og bolyst.

Solide bedrifter og lokalt eierskap er vesentlig for distriktspolitikken. Regjeringen svikter totalt i skattepolitikken som også er fraværende i nevnte distriksmelding. Det er nettopp skattepolitikken som nå har ført til at flere viktige satsinger i distriktene kanselleres.

Formuesskatt betales på selve arbeidsverktøyene i bedriftene: det kan være hoteller, lagerbygninger, maskiner eller kjøretøy. Denne skatten må betales selv om bedriften går med underskudd. I praksis betyr dette at eier må tappe bedriften for kapital i form av utbytte, som også skattlegges, for å kunne betale sin formuesskatt. Så er det også slik at Norge er ett av få land som fortsatt har formuesskatt noe som gir konkurranseulemper for norske eiere. Nyere forskning fra BI viser at skatteøkningene i 2022-23 rammer distriktsarbeidsplasser mer enn arbeidsplasser i sentrale strøk. (Kilde: Fasting, Civita 1.6 2022)

Økt formuesskatt rammer reiselivsnæringen spesielt. Dette fordi regjeringen både valgte å øke skattesatsen på arbeidende kapital samtidig som den reduserte verdsettelsesrabatten. Det siste kan vi kalle den skjulte økningen av formuesskatten. For bedrifter med store verdier i bygningsmasse og maskiner har dette samme effekt som at folk flest plutselig fikk redusert rentefradraget på skatten.

Uventede og raske endringer i rammevilkår er ikke god distriktspolitikk. Slike endringer bidrar til at folk med gode ideer og tilstrekkelig tilgang på kapital ikke tør satse eller ta risiko. Det er næringslivet som primært bidrar til aktivitet og arbeidsplasser i hele landet, og rundt denne aktiviteten bygger vi levedyktige samfunn.

Av Bente Bruun, fylkestingskandidat Høyre

Publisert: 20.07.2023 13:30

Sist oppdatert: 20.07.2023 13:31

Mer om