Roger Hofseth aksjon for norsk eierskap foto Marius Rosbach 11
STARTER AKSJON: Det er økende uro i næringslivet om konsekvensene for norsk eierskap som følge av økt skatt for bedriftene. Roger Hofseth (bildet) og Knut Flakk starter nå en aksjon for å påvirke politikerne og folk flest. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Starter aksjon for norsk eierskap

Flakk og Hofseth tar initiativ til det de håper skal vokse til en landsdekkende aksjon.

Marius Rosbach
27.02.2023

Sunnmøringene Knut Flakk og Roger Hofseth stiller seg i spissen for en aksjon for norsk eierskap i næringslivet. De inviterer til kickstart ved Atlanterhavsparken 20. mars, og målet er at initiativet skal spre seg til resten av landet.

Mandag inviterte Flakk og Hofseth presse fra regionen for å høre hvilke tanker de har gjort seg. Hovedmålet for det som blir en organisasjon som skal påvirke politisk, er å bli kvitt formuesskatten på såkalt arbeidende kapital.

- Vi starter dette for å drive en opplysende demokratisk prosess, sier Hofseth.

Samtidig kom det fram at Hofseth planlegger å flytte til Sande, som har innført lavere formuesskatt for sine innbyggere.

Den forenkla retorikken om å ta de rike, i realiteten, er å ødelegge for norsk næringsliv og arbeidsplasser
Knut Flakk

Tror på stor oppslutning
Mange i næringslivet er negative til regjeringa sin skjerpa skattlegging av bedrifter og eierne deres. Flakk og Hofseth tror på god oppslutning om aksjonen, og framover vil de jobbe for å samle inn penger til arbeidet.

- Vi håper på forståelse for at den forenkla retorikken om å ta de rike, i realiteten, er å ødelegge for norsk næringsliv og arbeidsplasser, sier Flakk som for anledningen var med digitalt via Teams i Sør-Afrika.

Opplever manglende forståelse
Duoen påpeker at formuen til bedriftseiere i første rekke er verdien av bygninger, maskiner og utstyr. Dette omtales som arbeidende kapital, og er verdier som bli skattlagt uavhengig om bedriften tjener penger, eller ikke.

- Den blir framstilt som en personlig skatt, men vi er nødt til å tappe bedriftene for kapital for å betale denne formuesskatten. Det er i realiteten en ekstra bedriftsskatt, sier Flakk.

Flakk og Hofseth mener det er manglende forståelse for hvordan skatten påvirker norskeide bedrifter. De peker blant annet på at det er urettferdig at bedrifter med utenlandske eiere slipper formuesskatten.

- Om man skulle favorisert noe, så burde det være de som er i lokalmiljøet. Men vi ber iallfall om at vi får like vilkår som utenlandskeide bedrifter, sier Flakk.

- Håper at det kan blir et lite opprør
Flakk og Hofseth understreker at de gjerne betaler skatt, men budskapet er systemet må legge bedre til rette for investeringer og verdiskaping ved nye arbeidsplasser i distrikta.

Duoen sier de henvender seg til hele det politiske landskapet. De støtter ikke noe bestemt politisk parti, og de ikke har noe mål om regjeringsskifte.

- Vi håper at det kan blir et lite opprør og det vi ønsker oss er et enklere og mer effektivt skattesystem, sier Hofseth.

I kjølvannet av de siste endringene, har en rekke framstående forretningsfolk har flytta til Sveits for å unngå skatteregninga. Verken Flakk eller Hofseth ønsker å flytte, og vil heller ta opp kampen for å endre politikken.

Foreslår alternativ til formuesskatt
I stedet for formuesskatt, mener de Flakk og Hofseth det ville vært bedre å øke den generelle selskapsskatten. Samtidig påpeker de at det ikke mangler penger her til lands.

- Man kan uten problem klare å få balanse i statsbudsjettet, selv om du bruker 15-20 milliarder kroner ekstra i året fra oljefondet, sier Flakk.

Tidligere har han blant annet foreslått en annen måte å skattlegge formue på, som i større grad vil ramme privat forbruk og verdier - og i mindre grad arbeidende kapital i bedriftene.

Ålesund-konsernet har selv lagt flere hotellprosjekt på is på grunn av den samla skatteregninga de står overfor. De har også uttalt at hjemflyttinga av klesproduksjon til Devoldfabrikken i Langevåg, kan bli skrinlagt om ikke situasjonen endrer seg.

Opplever at informasjon hjelper
Både Flakk og Hofseth har deltatt aktivt i den offentlige debatten de siste halvåret. Blant annet har de hatt rekke møter med politikere både på Stortinget og lokalt. Begge opplever at informasjon hjelper.

- Samtlige av de politikerne og ordførerne vi har snakka med, sier etterpå at vi ikke kan ha det sånn som i dag, sier Flakk.

Roger Hofseth sendte nylig en film til alle politikerne på Stortinget i forbindelse med høringa om grunnrenteskatt for oppdrettsbransjen. Nå ser han ikke vekk fra at det blir flere filmer med mål om må påvirke politikerne.

Podium

E19/S3 Kven skal bygge distrikta om kapitalen vert pressa ut av landet?

Publisert: 27.02.2023 11:51

Sist oppdatert: 27.02.2023 21:22

Mer om