Sundebygget eksteriør foto marius 11
BOLIGER: "Sundebygget", det nye studenthuset ved NTNU Ålesund rommer blant annet studentboliger. Foto: Marius Rosbach
Synspunkt

Eiendomsskatt et hinder for bedre studentvelferd

Ålesund er en av bare tre kommuner som krever eiendomsskatt fra studensamskipnader. Kutt skatten og få flere studentboliger, skriver Bente Bruun, fylkestingskandidat for Høyre.

21.08.2023

Er det urimelig at Studentsamskipnaden i Ålesund må betale eiendomsskatt når en rekke frivillige og ideelle organisasjoner slipper?

Høyre mener dette er klart urimelig, og vi har ved flere budsjettbehandlinger tatt til orde for fritak. Vår begrunnelse er at studentenes velferdsorganisasjon er en «non profit» virksomhet der alt overskudd pløyes tilbake til studentene.

Studentsamskipnad er en særegen organisasjonsform underlagt «Lov om studentsamskipnader». De har ingen eiere, og styret er høyeste organ. I styret sitter representanter valgt av studentene med stemmeflertall, representanter fra de største utdanningsinstitusjonene, og representanter valgt av de ansatte. De gjør en fantastisk innsats for å bedre bo, arbeids og helseforhold for studentene.

Ved studiestart får vi gjennom media og folk vi kjenner god innsikt i både økonomi og boforhold for studenter landet rundt. Begge deler like utfordrende. Samskipnadene tilbyr gode boliger, samtidig som de er med å sette normen for markedsprisen.

De aller fleste er enige om at vi trenger flere studentboliger, men samtidig har rammevilkårene for de som skal bygge og drive disse blitt dårligere. Offentlige støtteordninger, rentenivå og eiendomsskatt stimulerer ikke til flere boliger.

Dette er trist og stikk i strid med ønsket utvikling. Møre og Romsdal trenger å beholde flere unge i fylket. Vi har stort behov for kompetanse og bruker hvert år store summer på rekrutterings- og bolyst prosjekt.

Kutter vi eiendomsskatten for Studentsamskipnadene vil de kunne opparbeide egenkapital til nye boligprosjekt. Dette vil bidra til at Ålesund blir en enda mer attraktiv studentby noe som også vil kunne komme arbeidslivet til gode.

På spørsmål om hvorfor studenter velger Ålesund som studiested nevnes oftest: natur og fritidsaktiviteter, spennende studier, næringsnært og bokostnader.

I dag er Ålesund en av tre kommuner som krever eiendomsskatt fra Studentsamskipnader. La oss kutte denne og la rimelige studentboliger bli et konkurransefortrinn i kampen om de gode hodene.

Publisert: 21.08.2023 07:43

Sist oppdatert: 21.08.2023 14:18