Cecilie Myrseth Foto Marius Rosbach 11
LA FRAM FISKERIMELDING: Fiskeriminister Cecilie Myrseth (Ap) la nylig fram kvotemeldingen for fiskeriet. Ikke alle forslagene har falt i god jord hos alle. Foto: Marius Rosbach
Synspunkt

Et tap fiskerne i havfiskeflåten vil merke

Herøy Ap sier seg uenige med sin egen statsråd om kvotemeldingen i dette innlegget.

19.01.2024

Herøy Ap er tilfreds med at fiskeriministeren har landet kvotemeldingen og fått avklart regjeringa sitt ståsted i viktige spørsmål for fiskerinæringa.

Vi er imidlertid uenig med regjeringa og med fiskeriministeren som mener at det gir rettferdighet å ta kvote/inntekt fra en fisker i havfiskeflåten for å gi dette til en kystfisker. Dette er et tap som fiskere som har sitt arbeid i havfiskeflåten vil merke med redusert inntekt.

Når fiskeriministeren i sin orientering om meldinga påstår at en slik omfordeling skal gi en mer rettferdig fordeling av ressursene og sikre bosetting og verdiskaping langs hele kysten, tar ikke ministeren høyde for at også de som jobber i havfiskeflåten også bor på kysten og er en del av denne verdiskapinga.

Næringa har mange uforutsigbarheter. Vi har krevende forhandlinger om fordeling med landene rundt oss som vi deler resursene med. Vi er også avhengig om enighet om adgang i hverandres soner slik vi har mulighet til å fiske kvotene vi får tildelt. Ikke minst er bestands situasjonen i de enkelte fiskeslagene og værforhold en stor utfordring. Dette er usikkerheter som uansett vil være der.

Det vi ikke trenger er politikere som ønsker å fordele lønnsomhet utfra sitt politiske ståsted.

I mange år har vi vært trygge på at en stemme til Arbeiderpartiet har vært en forsikring om forutsigbarhet og stabilitet i rammevilkårene i næringa.

Ap har lyttet til næringa sine organisasjoner som har oppnådd kompromiss. Når en organisasjon som Fiskarlaget som omfatter både kyst og hav blir enig innad mener vi at næringa selv er nærmere en rettferdig fordeling en politikere med et bestemt ståsted.

Herøy Ap mener at det viktigste er stabilitet og forutsigbarhet slik en unngår omkamper. Vi håper derfor at stortinget kan bli enige med et bredt flertall.

Av leder Svein Gjelseth i Herøy Arbeiderparti på vegner av styret

Publisert: 19.01.2024 12:11

Sist oppdatert: 19.01.2024 12:11

Mer om