Janita Arhaug fotograf Anne Marthe Vestre Berge
ØNSKER ANERKJENNELSE: Janita Arhaug er daglig leder i Sør-Norges Fiskarlag. Hun etterlyser anerkjennelse også av sør-norske fiskere i kvotemeldingen. Foto: Anne Marte Vestre Berge
Synspunkt

Forutsigbarhet og rettferdig fordeling – men bare i nord?

Fiskerne i Sør-Norge er også kystens folk, skriver daglig leder Janita Arhaug i Sør-Norges Fiskarlag.

25.01.2024

Hele fiskerinæringa, og noen politikere, snakker om for tiden om «Kvotemelding 2.0». Regjeringens nylig framlagte stortingsmelding «Folk, fisk og fellesskap - en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling». Meldingen er et dokument som beskriver rammevilkår, virkemiddel og en politisk retning for fiskerinasjonen Norge. Hvilke fiskere skal få fiske mer, hvem får mindre? Hvor skal fisken fiskes, kystnært eller langt til havs? Og skal fisken leveres fersk eller frossen? Dette handler kvotemeldingen om.

Vi i Sør-Norges Fiskarlag er først og fremst veldig fornøyd med at kvotemelding 2.0 nå har sett dagens lys. Dette har vi ventet lenge på. Vi ønsker å gi honnør til regjeringspartiene og de ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet som har jobbet frem en kvotemelding, der store deler av den sannsynligvis vil prege fiskerinæringen i lang tid.

Generelt er kvotemeldingen på flere områder sammenfallende med innspill og vedtak i Norges Fiskarlag. Selv om vi har noen krevende punkt i meldingen som vi i Sør-Norges Fiskarlag for vår del selvsagt vil jobbe for å få endret, så er det gledelig å konstatere at vi i stor grad kan slutte oss til departementets vurderinger og forslag på flere områder.

Det var ikke noe uventet at meldingen ville bære stort preg av torskefiskeriene i Nord-Norge. Vi er likevel skuffet over at vi kan lese mellom linjene at fiskerne i sør ikke blir verdsatt og omtalt på samme måte som yrkesbrødre- og søstre i nord.

-Vi vil spesielt trekke frem at det ikke er blitt gitt noen drøftelser knyttet til behov og rammebetingelser for rekeflåten i sør, hvitfisk sør, leppefisk eller de pelagiske kystfiskeriene i både nord og sør. Det er viktig å føre en mer geografisk nøytral fiskeripolitikk, hvor en fisker fra Sør-Norge er like viktig som en fisker fra Nord-Norge, sier styreleder i Sør-Norges Fiskarlag Terje Eriksen.

Sør-Norges Fiskarlag dekker hele det geografiske området fra Svenskegrensen i sørøst til og med Møre og Romsdal. Sør-Norges Fiskarlag skiller seg ut med en svært differensiert medlemsmasse. Vi har både mannskap, fartøy og rederier som medlemmer, fra det største havfiskefartøy til den minste leppefiskbåt. Dette fordrer at Sør-Norges Fiskarlag må ta helhetlige vurderinger, og omforente beslutninger.

Vi anser meldingen som mangelfull på disse områdene. Meldingen gir ikke et godt og helhetlig bilde av hele den norske fiskeflåtens behov og utfordringer. Vi har avlevert vår høringsuttalelse med våre tilbakemeldinger, og rigger oss nå for å kjempe videre om forhold som oppleves som spesielt viktig for våre medlemmer.

Vi må bare brette opp ermene og stå på for å vise frem bredden i næringen. Fiskerinæringen handler om mye mer enn sjarkromantikk og levering av fersk torsk i nord. Langs kysten fra svenskegrensen i sørøst, videre nedover mot Lindesnes i sør, og nordover langs hele vestlandskysten jobber det tusenvis av arbeidere som på hver sin måte har en tilknytning til fiskerinæringen på sjø og land. Fantastiske mennesker i ei næring som vi er veldig stolt av å være en del av. Vi er også kystens folk, og vi akter å sørge for at fremtidige generasjoner skal kunne overta flotte og verdiskapende arbeidsplasser som gjøre det godt å bo langs kysten i Sør-Norge.

Selv for fiskerne og rederiene som har sine bein trygt forankret i næringen så er det mye som er vanskelig å forstå med stammespråk og kompliserte fiskeriregelverk. Vi må jobbe sammen med politikere, og andre som skal forsøke å forstå de avgjørende detaljene i kvotemeldingen. Vi kan ikke forvente at politikerne enkelt skal forstå det som står i kvotemeldingen om «hjemmelslengder», «ID kvoter», «åpen og lukket gruppe», og «fordeling av strukturkvoter» når vi har problem med å forstå detaljene selv.

Det er ingen tvil om at vi rett og slett må ut å spre faktakunnskap til våre folkevalgte som skal utforme det endelige resultatet av kvotemeldingen. Dette handler om våre medlemmers fremtid som fiskere. Et spørsmål om å være eller ikke være for både mannskap og fartøyeiere.

Publisert: 25.01.2024 14:00

Sist oppdatert: 25.01.2024 14:07

Mer om