Bente
Synspunkt

Generell politisk debatt i M&R fylkesting

Fylkesordføreren er opptatt av mangel på arbeidskraft i Møre og Romsdal. Det er også Høyre. Vår oppfatning er at det er lettere å gå fra en jobb til en annen. Vi er også bekymret over at næringslivet i fylket har kapasitetsproblem.

29.06.2022

Ifølge NHO må et stort flertall av bedriftene i fylket takke nei til ordrer og aktører i reiselivet må stenge ned i høysesong fordi de mangler arbeidskraft. Da er ikke løsningen å stramme inn på rammene for å leie inn arbeidskraft slik regjeringen nå gjør.

Lytter regjeringen lytter til næringslivet? Hva blir konsekvensene for eksempelvis verftsnæringen og reiselivet når adgangen til å leie inn medarbeidere når arbeidet er av midlertidig karakter forsvinner? Her skaper en problemer for bedrifter som skriker etter kompetent arbeidskraft. Høringen fra næringene til innstrammingen ga klar tilbakemelding om at dette er for rigid!

Innstrammingene har også en annen side. Mine erfaringer fra flere år som som distriktsarbeidssjef er at veien ut i jobb nå blir vanskeligere for alle de som i dag står utenfor - flertallet av dem er ungdommer.

Skal arbeidsgivere pålegges å ansette nye medarbeidere etter en viss tid dersom de faktisk vet at arbeidet er midlertidig? Noen ganger er det også legitimt for en arbeidsgiver å ønske og prøve ut en kandidat. Det kan være på grunn av hull i cv, manglende formell kompetanse eller usikre fremtidsutsikter for bedriften. Da kan det være greit at arbeidssøkeren får en sjanse, og det ender svært ofte med fast jobb. De aller fleste bedrifter også bemanningsbyrå følger norsk lov. Kanskje vi burde rette innsatsen på å ta de som bryter loven i stedet for å snakke ned et av verdens beste arbeidsliv?

Til slutt. I fylkestinget fikk vi en presentasjon av arbeidet med å skaffe statlige arbeidsplasser til M&R. Kanskje skal vi også være stolt av at vi har svært lav ledighet til tross for få statlige arbeidsplasser? Møre og Romsdal har et fantastisk næringsliv som er med å finansiere velferden vår. Verdier må skapes før de kan deles. Det er økonomisk bærekraft i praksis.

Likevel! Eldre er i dag den eneste aldersgruppen som vokser i M&R. Hva da med eldreombudet? Ca. 1 år etter at dette var på plass i Ålesund og får gode tilbakemeldinger, velger Regjeringen å legge det ned med begrunnelse om at de kan spare noen millioner. Det vises til at vi allerede har et pasientombud … hva har dette med eldre og deres rettigheter å gjøre??

Bente Bruun, kommune- og fylkestingsrepresentant Høyre

Publisert: 29.06.2022 05:40

Sist oppdatert: 29.06.2022 05:43