Stad skipstunnel og KS2
Synspunkt

Stad skipstunnel og KS2

Styringsgruppa for Stad skipstunnel mener at den siste kvalitetssikringen (KS2) av Stad skipstunnel er en svartmaling av prosjektet og har store mangler.

Styringsgruppa for Stad skipstunnel mener at den siste kvalitetssikringen (KS2) av Stad skipstunnel er en svartmaling av prosjektet og har store mangler. Konsulentene har lagt til grunn et verst tenkelig scenario for kostandene og lagt på alle mulige usikkerhetsmarginer.
I tillegg har de utelatt viktige nytteverdier for samfunnet generelt og næringslivet spesielt. Positive effekter som verdien av overført trafikk fra veg til sjø, trygghet, verdiøkning i fiskerinæringen, næringseffekter som resultat av bedre kommunikasjon (hurtigbåtforbindelse) og økt utenlandsk turisme er ikke prissatt eller nevnt i det hele tatt.
Utfordringen er at Stad skipstunnel er et unikt og banebrytende prosjekt, og man har derfor

ingen sammenlignbare prosjekter

eller samfunnsøkonomiske modeller som er tilpasset en skipstunnel.
I følge en analyse utarbeidet for Samferdselsdepartementet i 2014 vil

skipstrafikken øke med 41% fram mot 2040.

Vestlandskysten har den mest omfattende skipstrafikken og Stadhavet er utsatt. Et forlis på Stad vil fort få svært dramatiske konsekvenser.
Også tilfeller av akutt forurensing vil kunne bli meget alvorlige siden opprydning er vanskelig på grunn av utfordrende vær og bølgeforhold.
Mjelva tar feil når han skriver at konsulentene har tatt med seg

nytten Stad skipstunnel vil ha for oppdrettsnæringen.

Det som er tatt med i KS2 er kun tidsulempen for en brønnbåt eller fiskebåt, men ikke tapet av verdi på oppdrettslaksen eller fiskelasten.
Stadhavet er et kritisk passeringspunkt og ugunstige værforhold fører ofte til at fiskebåter og brønnbåter ikke kan passere Stad for å levere fangst. Det medfører færre aktuelle leveringssteder, dårligere priser og kvalitetsforringelse på fangsten.
En tryggere og mer effektiv seilas forbi Stad vil legge til rette for at mer gods kan transporteres sjøveien, og at man kan etablere en

hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund

, noe som vil knytte Vestlandet og kysten vår sammen på en helt ny måte. Hurtigbåttrafikk og økt arbeidsmarkedsintegrering er imidlertid helt utelatt i KS2, til tross for at Vestlandsfylkene er i gang med å utrede hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund. Konsulentene har dessuten kun beregnet nytte av hurtigbåt fra Selje til Hareid, og ikke gjort vurderinger av effekten av reiseliv, tilknytning til stamflyplass, og at det her blir knyttet sammen byer med stort potensiale i form av næringsliv og befolkning i hver ende og langs rute.
Stad skipstunnel blir verdens første skipstunnel og det er

stor internasjonal oppmerksomhet

rundt dette prosjektet. The Guardian og CNN er noen av dem som har skrevet og publisert videoer av planene.
Skipsrederen og reiselivsgründeren Per Sævik ser store muligheter for reiselivet og Havila Kystruten sin nye skip er perfekt tilpasset størrelsen på tunnelen. Stad skipstunnel kan bli en

attraksjon i verdensklasse

, men økt internasjonal turisme er ikke nevnt med et ord i KS2.
Stad skipstunnel er et

viktig prosjekt for næringslivet langs kysten

og en rekke næringslivsaktører og Vestlandsrådet har prioritert Stad skipstunnel i sitt innspill til Nasjonal transportplan.

Styringsgruppen krever at planene om bygging av Stad skipstunnel i Nasjonal transportplan blir gjennomført med byggestart senest i 2021!


Kommentaren er skrevet av Randi Humborstad, prosjektleder for Stad skipstunnel på vegne av styringsgruppa for Stad skipstunnel
Forøvrig består styringsgruppen av følgende:
Rolf Domstein (leder)Jenny Følling (fylkesordfører Sogn og Fjordane)Kjell Ingebrigtsen (Norges Fiskarlag)Tor Arne Borge (Kystrederiene)Tom Knudsen (NHO Vestlandet)Nils P. Støyva (LO Sogn og Fjordane)Ottar J. Aare (Hurtigbåtforbundet)Svein Gjelseth (Vanylven Utvikling)Stein Robert Osdal (ordfører Selje kommune)Kristin Maurstad (ordfører Vågsøy kommune)Lena Landsverk Sande (ordfører Vanylven kommune)Ottar Nygård (tidligere prosjektansvarlig og ordfører Selje)

Publisert: 14.06.2018 19:47

Sist oppdatert: 11.02.2021 08:41