Næeingsminister Jan Christian Vestre Ålesund april 2023 foto ogne
LANSERTE MARITIM EKSPORTSATSING: Næringsminister Jan Christian Vestre i Ålesund i forrige uke. Foto: Ogne Øyehaug
Synspunkt

Takk til sunnmørsbedrifter for gode innspill

Næringsminister Jan Christian Vestre svarer på kritikken fra Næringsforeningen.

Tirsdag i forrige uke var jeg i Ålesund, sammen med statssekretær Vidar Ulriksen, for å lansere regjeringens maritime eksportsatsing med 10 konkrete tiltak og 75 millioner i bidrag fra staten. Det var fullt hus, budskapet var at den maritime klyngen har enorme vekstmuligheter – og vi kom med nye grep som er utformet i nært samarbeid med næringen selv

Botholf Stolt-Nielsen og Lene Trude Solheim i Næringsforeningen i Ålesund kritiserer både at møtet ble for kort og at møtet skulle handlet om noe annet.

Det er sant at jeg ble forsinket til lanseringen. Det skyldes transportutfordringer, som gjorde møtet kortere for min del enn jeg hadde planlagt. Det beklager jeg. Men lyset ble ikke slått av etter at jeg gikk. Næringsforeningen nevner ikke at statssekretær Vidar Ulriksen fortsatte dialogen i Ålesund med de fremmøtte bedriftene, og at Ulriksen svarte på spørsmål og mottok innspill. Embetsverket i Nærings- og fiskeridepartementet var til stede fra start til slutt, og har gitt meg en grundig orientering.

Temaet for møtet var regjeringens maritime eksportsatsing. Maritim næring består av rederier, verft og leverandører langs hele kysten. Regjeringens mål er å øke eksporten i maritim næring fra 85 milliarder til om lag 130 milliarder frem mot 2030. Næringsforeningen mener jeg burde snakket mer om oppdrettsnæringen og marine næringer. Jeg snakket om fartøy som brukes i en rekke næringer, inkludert havvind og oppdrett. At jeg ikke snakket mer om selve oppdrettsnæringen, betyr ikke at den ikke er viktig. Det betyr bare at temaet for møtet var noe annet.

Den maritime eksportsatsingen bygger på innspillene vi har fått fra bedrifter og partene i arbeidslivet. Store deler av innholdet i strategien er utformet av kunnskapsmiljøene i Ålesund. Det er viktig for oss at næringslivet selv skal ha en hånd på rattet. Vi inviterte bredt til lanseringen – bedrifter, partene i arbeidslivet, næringsklynger og Innovasjon Norge. Jeg fikk høre flere interessante innlegg fra lokale bedrifter på Sunnmøre og rakk en prat med andre bedriftseiere. Det var hele 74 deltakere på lanseringen.

Næringsforeningen vil også diskutere energipolitikk, formueskatt og satsingen på batterier og havvind. Det gjør jeg med glede og tar gjerne imot en invitasjon til Sunnmøre.

Publisert: 11.05.2023 13:05

Sist oppdatert: 11.05.2023 13:18

Mer om