DSC07736
IKKE ENIGE I FLYTTING: Tillitsvalgte ved Kongsberg Maritime Ulsteinvik; Sverre Thorsø (Fellesforbundet), Jan-Ove Gjerde (Nito), Are Folkestad (Tekna), Håkon N. Ulstein (FLT), Arne Baastad (Negotia), Eddy Nynes (Nito), Oddbjørn Myklebust (Nito). Foto: Ogne Øyehaug
Synspunkt

Tradisjonsrike arbeidsplasser forsvinner fra Ulsteinvik

Kongsberg Maritime har i dag informert om nedbemanning og utflagging av deler av virksomheten fra Ulsteinvik til Finland. Viktige arbeidsplasser i Ulsteinvik blir borte, skriver de tillitsvalgte i denne uttalelsen.

Med begrunnelse i en langvarig nedgang i markedet velger bedriften å flytte arbeidsplasser til Finland. I tillegg kommer omorganisering og nedbemanning i Ulsteinvik. Dette slår negativt ut for ansatte i Ulsteinvik, lokale underleverandører og den maritime klyngen på Møre.

Vi forstår at bedriften tar grep for å forbedre resultatet, men vi har derimot liten forståelse for at en flytting av arbeidsplasser fra Ulsteinvik til et annet nordisk land vil gi en betydelig økonomisk gevinst.

Dette fører til at sammensetting og test av mekaniske og hybride thrustere fjernes fra fagmiljøet som skapte og videreutviklet dem. Det unike kompetansemiljøet har til nå vært helt avhengig av nærhet mellom utvikling, produksjon og serviceavdelingen. Vi synes også at hensynet til norske arbeidsplasser burde veie tyngre. Kongsberg Maritimes beslutning står i sterk kontrast til lokale bedriftseieres ansvarsfølelse for lokalsamfunn og arbeidsplasser.

Regjeringen og stortinget bidro til at Kongsberg Maritime kjøpte Rolls-Royce Marine for å styrke den norske maritime industrien samt den maritime klyngen. Statens begrunnelse for eierskap er å opprettholde ledende teknologi- og industriselskap i Norge. Vi frykter at Kongsberg Maritimes avgjørelse kan svekke norsk teknologi og industriutvikling.

Kongsberg Gruppen er en av landets eldste industrieiere. Vi hadde forventet et mer langsiktig og moderne eierskap, som viser vei i en vanskelig tid, og ikke velger kortsiktige løsninger og oppsigelser.

Dette er en bekymringsfull trend som regjering og storting må sette fokus på og søke å forhindre.

Vi ønsker sentrale politikere på banen som kan fremskynde bygging av standardiserte fartøy for Forsvaret i påvente av at markedet skal ta seg opp igjen. En havvindssatsing i Norge bør tilrettelegges for å øke aktiviteten i den maritime klynga.

Ledelsen i Kongsberg Maritime har forsikret fagforeningene om at Permanent magnet (PM)-teknologien blir viktig for Kongsberg Maritime i tiden fremover og at PM thrustere fortsatt skal utvikles og produseres i Ulsteinvik. Fagforeningene forventer at dette blir vist gjennom investeringsvilje og nødvendig kompetanseutvikling.

Vi jobber hardt for at antallet som nå mister jobben i Ulsteinvik skal bli lavest mulig.

Omorganiseringene omfatter alle på lokasjon Ulsteinvik og antallet som må gå er ikke endelig besluttet. Foreløpig har dessverre ikke fagforeningene nådd fram med sitt syn i saken. Bedriften har sørget for at mange nå går en tung sommerferie i møte. Det er viktig for oss å ta vare på medlemmene i denne vanskelige situasjonen. Samtidig vil vi tillitsvalgte fortsatt jobbe sammen medbbedriften for å skape en attraktiv arbeidsplass i Ulsteinvik som støtter opp om lokalsamfunnet. Dettebskal vi gjøre ved å fortsatt lage fremtidsrettede produkter av ypperste kvalitet.

Uttalelsen er skrevet agv Jan Ove Gjerde NITO, Håkon N. Ulstein FLT, Sverre Thorsø Fellesforbundet, Are Folkestad Tekna og Tommy Myrene

Publisert: 01.07.2021 13:58

Sist oppdatert: 26.07.2021 13:31