Annonsørinnhold
Doc 2892 3
Runar Debess og Lene Christin Bratseth, henholdsvis banksjef og seniorrådgiver for bransjegruppen Sjømat i Sparebanken Møre sammen med Wenche Uksnøy, klyngeleder NCE Blue Legasea. Foto: SMP Brand Studio
Brand stories

Tre millioner til NCE Blue Legasea

Sparebanken Møre og NCE Blue Legasea forlenger det viktige samarbeidet med en ny treårig avtale frem til 2026.

27.06.2023

Støtten på tre millioner kroner fordelt på tre år er svært viktig for klyngeprosjektet som er i en omstillings- og fornyingsprosess.

– Samarbeidet med Sparebanken Møre er av stor betydning for utviklingen av den marine klyngen, partnerskapet og næringen som klyngeprosjektet representerer. Det er viktig for prosjektet å ha med ekstern finansiering og støtte til aktiviteter som forsterker dette arbeidet, sier klyngeleder Wenche Uksnøy.

Støtte til to nye satsingsområder
Helt konkret skal millionene fra banken gå til to viktige satsingsområder for klyngen: Det handler om kompetanseheving mot en mer bærekraftig og sirkulær fremtid. Og til å styrke verdikjeden i klyngen – hvordan møte nye krav knytta til teknologi, kompetanse og kommersialisering.

Sbm1
– Samarbeidet med Sparebanken Møre er av stor betydning for utviklingen av den marine klyngen, partnerskapet og næringen som klyngeprosjektet representerer, sier Wenche Yksnøy, klyngeleder for NCE Blue Legasea. Foto: SMP Brand Studio

Viktig for utviklingen av klyngen
NCE Blue Legasea er svært fornøyde med at banken fortsatt ser det som nyttig og viktig å ha en sterk tilkobling til klyngen og klyngens arbeid for bedrifter i marin og biomarin næring.

– Gjennom mange år har Sparebanken Møre bidratt til at våre medlemmer får relevante og spissa tilbud gjennom klynga til nytte for videre utvikling av bedriftene og deres ansatte. Vi har disponert støtten på aktiviteter som har gitt god deltagelse og utbytte for medlemmene, sier Wenche.

Utnytter marint råstoff
Bærekraftig utnyttelse av marint råstoff er hovedfokus for NCE Blue Legasea. Dette gjør de gjennom samspill og nyskaping, blant annet ved å være en pådriver, koordinator og fasilitator av tilbud og aktiviteter for alle medlemmene av klyngen.

– Sparebanken Møres kompetanse og arbeid med bærekraft treffer veldig godt klyngas fokus på sirkulære løsninger og produkter. Vi gleder oss til å samle medlemmer i nye kompetansebyggende tilbud innen ESG-rapportering, et sirkulærøkonomiprogram og i vårt arbeid med mangfold i havbasert næring, sier klyngelederen.

Sbm2
Satsingsområdene og målene som er satt for avtalen, går hånd i hånd med Sparebanken Møre sitt arbeid med bærekraft. Foto: SMP Brand Studio

Banken er fornøyd
Seniorrådgiver næringsliv for bransjegruppe Sjømat i Sparebanken Møre, Lene Christin Bratseth forteller at samarbeidsavtalen treffer godt med Sparebanken Møres egne mål og strategier.

– Vi er veldig fornøyde med at vi kan videreføre det gode samarbeidet med NCE Blue Legasea med en ny treårig avtale. Satsningsområdene og målene som er satt for avtalen, går hånd i hånd med Sparebanken Møres sitt arbeid med bærekraft, sier Lene.

Et godt bidrag
Banksjefen for bransjegruppe Sjømat i Sparebanken Møre, Runar Debess viser til at næringsklyngen i flere år har arbeidet for teknologiutvikling, kompetanseheving og ikke minst bidratt til kommersialisering av produkter for medlemmene i klyngen.

– Derfor ser vi en tydelig og stor verdi i næringsklyngens arbeid for økt samspill og nyskaping for å sikre bærekraftig utnyttelse av marint råstoff. Det handler om noe så viktig som å forvalte og sikre våre felles naturressurser på en slik måte at generasjonene etter oss også kan gjøre det samme, avslutter Runar.

Her finner du mer informasjon og de ulike bransjegruppene i Sparebanken Møre.

Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen i NETT NO, men er betalt innhold laget på vegne av Sparebanken Møre på linje med andre annonser. Om du mener dette ikke er godt nok merket, gi oss gjerne beskjed på e-post, redaksjon@nett.no.

Publisert: 27.06.2023 09:18

Sist oppdatert: 27.06.2023 14:31

Sparebanken Møre

Sparebanken Møre er den største banken på Nordvestlandet med kraft til å dyrke skaperkulturen som finnes her. Vi støtter små drømmer og store visjoner. Vi lager møteplasser, nettverk og fellesskap. Vi skal skape en forskjell for kundene våre.

Vi har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet.

Sammen med Møremegling AS er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige.

Hjemmeside: www.sbm.no

Telefon: 70 11 33 50

Bedrifter/Sparebanken Møre