Annonsørinnhold
Hovedbilde
Christian Olav Balsnes, CFO Ocean Supreme og gründer-mentor. Foto: Kristin Støylen.
Brand stories

Slik lager du en god forretningsplan

En forretningsplan bør være en av grunnsteinene i bedriften din. Den er viktig ovenfor investorer, men minst like viktig for interne forhold i bedriften.

16.09.2023

– Kort fortalt er en forretningsplan et dokument som beskriver din forretningside, samt din strategi for å lykkes med denne. Forretningsplanen skal kunne være bedriftens rettesnor i overskuelig fremtid, og inneholde det mest vesentlige for bedriften. Og ikke minst må den være forståelig for de partene som skal benytte seg av den, sier Christian Olav Balsnes, CFO i Ocean Supreme.

Gründer-mentor
I fire sesonger har Christian vært mentor i Sparebanken Møres kompetansereise og gründer-konkurranse Næringsteft. Der har han blant annet tatt for seg hvordan man på en systematisk og strukturert måte lager en god forretningsplan. Ifølge Christian er det viktigste med en slik plan at den faktisk kan brukes praktisk i bedriften og ikke havner i skuffen.

1
I fire sesonger har Christian Balsnes vært mentor i Sparebanken Møres kompetansereise og gründer-konkurranse Næringsteft.

Før du «trykker på knappen»
Forretningsplanen bør utarbeides i forkant av at man gjør irreversible eller større valg for å realisere og starte sin reise med et nytt selskap eller en ny forretningside – slik at dette er godt forberedt før du «trykker på knappen».

– Den bør også gjennomgås på nytt og oppdateres i forkant av eventuelle bank-, investorrunder eller før søknader om såkalt soft funding, altså søknad om lån og tilskudd fra offentlige institusjoner. Eventuelt også i forkant av større strategiprosjekt i selskapet og oppdateres som en del av dette arbeidet, sier Christian.

Planens bruksområder
En forretningsplan kan ha mange bruksområder. Planen bør være et strategidokument for selskapet og selskapets ansatte, samt være en basis for de valg som skal tas underveis i selskapets levetid. Derfor er en forretningsplan ofte et levende dokument som til stadighet kan justeres etter gjeldende forhold.

– Andre bruksområder kan være for onboarding av nyansatte, for å kunne jobbe langsiktig og strukturert innenfor de forskjellige områdene som er gjeldende i din bedrift - og som nevnt i forbindelse med bankfinansiering, tilskuddsfinansiering og investordialog, forteller Christian.

Dette er et utvalg av elementer som typisk er med i en forretningsplan:

 • Visjon og verdier
 • Bakgrunn og forutsetninger
 • Forretningsideen/produkt og tjenester
 • Kunder og marked
 • Konkurrenter og markedssituasjon
 • ESG (Environmental, Social and Governance)
 • Organisasjon og rollebeskrivelser
 • Forretningsmodell
 • Plan for utvikling/vekstplan
 • Kapitalbehov og finansieringsstrategi
 • Budsjett og prognoser
 • Eieragenda
 • Risikovurdering

Dette kjennetegner en god forretningsplan
Ifølge Christian har en god forretningsplan en god struktur, riktig detaljgrad, er ryddig, oversiktlig og lett å lese selv om dokumentet kan være omfattende. Den må inkludere de mest vesentlige elementene som nevnt over, men også typiske elementer hentet fra den bransjen som selskapet eller foretaket opererer i.

Konkret og tydelig
– Den må kunne leses av et bredt publikum slik at planen kan brukes innenfor flere forskjellige kategorier. Man må gjerne være ambisiøs, men forretningsplanen gjør mest nytte dersom man er innenfor det som er realistisk å kunne oppnå. Og informasjonen må være konkret og tydelig i alle seksjoner man inkluderer i planen, sier Christian Olav Balsnes.

Næringsbasen
Sjekk ut Næringsbasen til Sparebanken Møre som består av en gjeng dyktige rådgivere med ulik spisskompetanse. Her vil du få gode råd, veiledning og hjelp til å starte egen bedrift. Her finner du også en oppstartspakke som leveres i samarbeid med Conta, og mye annen nyttig informasjon på nettsidene til Næringsbasen.

Sjekk disse linkene
Vil du lese mer og gå enda dypere i temaet finnes det masse informasjon på nettet. Sjekk ut denne fra Altinn hvor du også finner en disposisjon til en forretningsplan.

Og denne fra Conta som forteller deg hvordan du steg for steg kan lage en forretningsplan for aksjeselskapet ditt.


Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen i NETT NO, men er betalt innhold laget på vegne av Sparebanken Møre på linje med andre annonser. Om du mener dette ikke er godt nok merket, gi oss gjerne beskjed på e-post, redaksjon@nett.no.

Publisert: 16.09.2023 09:17

Sist oppdatert: 16.09.2023 09:17

Sparebanken Møre

Sparebanken Møre er den største banken på Nordvestlandet med kraft til å dyrke skaperkulturen som finnes her. Vi støtter små drømmer og store visjoner. Vi lager møteplasser, nettverk og fellesskap. Vi skal skape en forskjell for kundene våre.

Vi har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet.

Sammen med Møremegling AS er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige.

Hjemmeside: www.sbm.no

Telefon: 70 11 33 50

Bedrifter/Sparebanken Møre