Kort fortalt

Åtvarar mot tronge ferjedekk

Bilane har vorte breiare men ferjedekka er like tronge som før.

NPK
30.05.2023

No fryktar passasjerar at det går på tryggleiken laus.

– Eg skulle reise med ferja og hadde to gutungar i baksetet i bilen. Den eine måtte krype fram for å komme seg ut av bilen.

Det seier ein frustrert Finn Rune Konradsen frå Dønna til NRK Nordland.

På dei aller fleste store ferjene er det pålagt å forlate køyretøyet og bevege seg opp i salongen. Det er ofte fordi evakueringsmoglegheitene er oppe i salongen.

Men på enkelte strekningar i Noreg, der det blir segla opne ferjer, er det lov å sitje i bilen under overfarten. Det er fordi evakuering ved ein nødssituasjon skjer frå sjølve bildekket.

Ifølgje fersk statistikk frå Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) tek bilar i Noreg meir plass enn før.

I 1992 var ein ny bil i Noreg 169 centimeter brei i snitt. 30 år seinare er gjennomsnittsbreidda auka med 18 centimeter.

Publisert: 30.05.2023 15:11

Sist oppdatert: 30.05.2023 15:20