Kort fortalt

Auke i prisveksten

Straumprisen er hovudårsaka.

11.12.2023

NPK-NTB: Prisveksten i Noreg steig til 4,8 prosent i november, ein tolvmånadersvekst som er 0,8 prosentpoeng høgare enn i oktober.

Det viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

Det er hovudsakleg auka straumprisar som forklarer oppgangen, ifølgje byrået.

– Kaldt vêr og høgt straumforbruk, særleg i andre del av november, bidrog til høgare straumprisar denne månaden. Oppgangen frå oktober til november i år var langt kraftigare enn på same tid i fjor, seier seksjonsleiar Espen Kristiansen i SSB.

Frå oktober til november auka prisane på elektrisitet inkludert nettleige med 24,7 prosent.

Publisert: 11.12.2023 08:55

Sist oppdatert: 11.12.2023 08:55