Kort fortalt

Avslag for torskeoppdrett

Gadus får ikkje legge etablere nytt anlegg.

22.12.2022

Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt Gadus Group avslag på søknaden om å starte torskeoppdrett i Alvestadbukta, ifølgje avisa Nordre.

Avslaget er begrunna med at behovet til oppdrettsselskapet er vurdert opp mot alternativ bruk av arealet i tidlegare Haram kommune, og om tiltaket er miljømessig forsvarleg.

- Vi finn at sjølv om eit løyve er positivt for næringsutviklinga i fylket, er ulempa for fiskeriaktiviteten i området vesentleg. I tillegg finn vi at lokaliteten samla sett ikkje blir vurdert som miljømessig forsvarleg for torskeoppdrett, heiter det i vedtaket.

Publisert: 22.12.2022 18:17

Sist oppdatert: 22.12.2022 18:18

Mer om