Kort fortalt

Dyster rekord på oppreinskingstokt

Aldri samla inn meir tapte fiskereiskaper.

25.09.2023

NPK-NTB: Fiskeridirektoratets har fjerna 1339 garn frå havbotnen i årets oppreinskingstokt for tapte og attståande fiskereiskapar til havs. Det er ny rekord.

Fiskeridirektoratets årlege opprenskningstokt etter tapte og attståande fiskereiskapar til havs har gått føre seg i over 40 år for å redusera marin forsøpling og spøkjelsesfiske.

Tidlegare garnrekord frå 1992 var på 1180 garn. I år har det innleigde fartøyet M/S Vikingbank heldt på frå Ålesund i sør til Kirkenes i nord i meir enn 40 døgn frå byrjinga av august til slutten av september.

Publisert: 25.09.2023 15:20

Sist oppdatert: 26.09.2023 15:02

Mer om