Brandal
FRISKULE: Brandal friskule på Brandal. Foto: Brandal friskule
Kort fortalt

Friskule i pluss

Tapte på SFO, tente på skuledelen.

25.03.2022

Brandal Friskulelag vart etablert i 2005 då Hareid kommune la ned skulen i Brandal.

I 2021 hadde skulen 29 elevar, og er oppført med 7,3 årsverk.

Omsetninga enda på 6,0 millionar kroner, opp frå 5,2 millionar året før.

Styret skriv i årsmeldinga at ein hadde 0,8 millionar i pluss på skuledelen, og eit lite minus på SFO.

Foreininga har ein eigenkapital på 3,0 millionar kroner, og null i langsiktig gjeld.

Brandal Friskulelag
Årsresultat (i mill kr) 2021 2020
Driftsinntekter 6 5,2
Driftsresultat 0,7 0,9
Resultat før skatt 0,7 0,9

Publisert: 25.03.2022 08:38

Sist oppdatert: 25.03.2022 08:42