Kort fortalt

Høyring om kvotemelding

Omhandlar fire sentrale tema.

Marius Rosbach
07.07.2022

Regjeringa har lagt ut fire notat om sentrale tema for den nye kvotemeldinga til høyring, ifølgje ei melding.

Det gjeld rammevilkår for den minste kystfiskeflåten, gruppinnedling av kystfiskeflåten, fordeling av strukturgevinst og kvotefordelinga av nordøstarktisk torsk og nvg-sild.

Også andre tema kan bli aktuelle å ta med i den nye kvotemeldinga, blir det påpeika i høyringsbrevet.

Fristen for sende inn høyringssvar er 7. oktober.

Publisert: 07.07.2022 10:58

Sist oppdatert: 07.07.2022 10:59

Mer om