Kort fortalt

Marginane minkar for lokalavis

Driftsresultatet fell med 15 prosent for Vikebladet Vestposten

Linn Antonie Vårdal Solheim
26.07.2023

Salsinntektene aukar svakt, men driftsresultatet fell markant for Vikebladet Vestposten i 2022.

Lokalavisa i Ulsteinvik og Hareid sysselsette sju årsverk i snitt, og har i likskap med dei fleste andre avisene i same kategori opplevd ein nedgang i inntekter knytt til papiravis. Det kjem fram av årsrekneskapen til selskapet.

Vikebladet Vestposten er ei heileigd avis under Sunnmørsposten, og med det ein del av Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Media-konsernet.

Tal i millionar kroner
Vikebladet Vestposten
2022 2021
Driftsinntekter 14,4 14,0
Driftsresultat 2,2 2,6
Resultat før skatt 2,8 2,8

Publisert: 26.07.2023 12:17

Sist oppdatert: 26.07.2023 16:10

Mer om