Kort fortalt

Mehl opna senter for kryptologi

Skal hindre at kodar blir knekte.

11.10.2023

(NPK-NTB): Om få år kan kvantedatamaskiner knekke dagens kryptering, som skal verne informasjon på nett. No har NSM opna eit senter som skal hindre at informasjon blir avslørt.

Det er ein reell risiko for at viktig informasjon blir avslørt når kvanteteknologien blir ein realitet og bryt gjennom eksisterande kryptering.

Dagens kryptering er sjølve fundamentet for å verne informasjon og kommunikasjon på nett. Det betyr at mellom anna kryptert informasjon innsamla av framande etterretningstenester opp gjennom åra står i fare for å bli avslørt.

Onsdag var justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) på Fornebu, då Nasjonalt tryggingsorgan ( NSM ) opna eit nytt senter som skal hindre at viktige kodar blir knekte – senter for anvend kryptologi.

– Bruk av kryptoteknologi er avgjerande for å verne informasjon om enkeltindivid og næringslivet, og informasjon som har noko å seie for Noregs nasjonale tryggingsinteresser. Du bruker kryptotenester kvar dag utan å tenkje over det. Mobiltenester, Bank-ID, Altinn og ei rekkje andre system bruker kryptologi for å fungere trygt, seier NSM-direktør Sofie Nystrøm.

Senteret skal bidra til at Noreg held oppe og vidareutviklar nasjonal kryptokompetanse, og gjere landet betre rusta til å møte utfordringane i framtida innan kryptologi.

– NSMs senter for anvend kryptologi kan vere med på å styrkje beredskapen i Noreg, både militært og sivilt, så Noregs suverenitet, integritet og demokratiske styresett blir også bevarte i framtida, seier Nystrøm.

(©NPK)

Publisert: 11.10.2023 10:55

Sist oppdatert: 11.10.2023 10:55

Mer om