Sigrid skal loefte Devold
ULLSPESIALIST: Litauen-utbytte ga rekordår for resultatet til Devold of Norway som de siste åra har blitt frontet av Ålesund-artisten Sigrid. Foto: Devold of Norway
Kort fortalt

Rekord for Flakk-selskap etter utbytte

Ullspesialisten Devold of Norway med nytt toppår

Marius Rosbach
02.08.2023

Klesprodusenten Devold of Norway hadde et nytt rekordår i 2022 viser regnskapet.

Det Flakk-eide selskapet med hovedkontor i Sula, knuser alle tidligere år når det gjelder lønnsomhet. Årsaka er utbytte fra datterselskapet i Litauen.

Omsetningen steg enda noen hakk siden forrige rekordår i 2021, og endte på 404 millioner kroner.

Resultat før skatt endte på drøyt 81 millioner kroner, inkludert utbytte på 50,1 millioner kroner fra Litauen-selskapet.

Også driftsresultatet ble bedret sammenlignet med 2021, og endte på mer enn 37 millioner kroner.

Ved utgangen av året hadde Devold of Norway-selskapet en egenkapital på 116 millioner – nær en dobling fra året før. Langsiktig gjeld var på 32 millioner kroner.

Ullspesialisten er del av Flakk-konsernet i Ålesund som endte fjoråret med minusresultat. Det ble tatt ut konsernbidrag på drøyt 24 millioner kroner fra Devold of Norway-selskapet.

Publisert: 02.08.2023 12:33

Sist oppdatert: 02.08.2023 12:33

Mer om