Knut Maria Line Flakk Foto Ogne Øyehaug 11
NYTT KLESMERKE: Knut, Maria og Line Flakk iført gensere fra det nye klesmerke O.A.D. oppkalt etter grunnleggeren av familiekonsernet, Ole Andreas Devold. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Minus for Flakk-gruppen i fjor

Høyere kostnader og halvert aksjeutbytte for Ålesund-konsernet – som også økte arbeidstokken med 132 årsverk.

Marius Rosbach
24.07.2023

Flakk Gruppen økte inntektene i fjor, men det familieeide konsernet gikk likevel med underskudd i 2022. Det viser årsmeldinga som nå er klar.

Kort oppsummert ble det en økning for virksomhetene i klær, reiseliv og eiendom, og en kraftig nedgang på byggevarer.

Selv om omsetningen for konsernselskapene økte med drygt 200 millioner til 1,36 milliarder, ble driftsresultatet svakere enn året før.

Med kraftig økning i kostnader til lønn og varer – i tillegg til finanskostnader på 86 millioner kroner – endte resultat før skatt med minus 33,7 millioner kroner (se tabell).

Flakk Gruppen as (konsern)
Tal i mill. kroner20222021
Driftsinntekt1.365,61123,1
Driftsresultat

41,8

65,1
Resultat før skatt-33,711,6

Kraftig økning i sysselsatte
Flakk Gruppen i Ålesund er konsernselskapet i til Flakk-familien og eid av Knut Flakk og døtrene Erika June og Maria Lilly Flakk.

Konsernet er involvert i en rekke ulike bransjer og driver både med reiseliv, byggevarer og produksjon og salg av klær under varemerket Devold.

Til sammen hadde konsernet 922 årsverk i arbeid i løpet av fjoråret – en økning på 132 årsverk fra 790 året før.

Flakk-familien omorganiserte konsernet i løpet av 2022 for å forenkle selskapsstrukturen, og dette arbeidet fortsetter i 2023, ifølge årsmeldinga.

Terje Aasland og Knut Flakk på fabrikktomta til Norwegian Hydrogen på Hellesylt foto Ogne
HYDROGENSATSING: Knut Flakk (t.h.) sammen med olje- og energiminister Terje Aasland på fabrikktomta til Norwegian Hydrogen på Hellesylt. Foto: Ogne Øyehaug

Halvert aksjeutbytte
Flakk-konsernet er også storaksjonær og utgangspunktet for utviklingen og etableringen av de børsnoterte selskapene Hexagon Composites og Hexagon Purus.

Aksjeutbytte til konsernet ble nær halvert fra 3,9 milliarder i 2021 til drygt 1,5 milliarder kroner i 2022.

I tillegg er Flakk-konsernet primus motor og stor aksjonær i Norwegian Hydrogen som utvikler anlegg for produksjon og distribusjon av hydrogen.

I løpet av fjoråret kunne de også bokføre salgsinntekter på drøyt 75 millioner kroner etter salget av Nord Helikopter.

Egenkapitalen i Flakk Gruppen økte med rundt 50 millioner til 498 millioner kroner ved utgangen av 2022. Den langsiktige gjelda økte med rundt 200 millioner til nær 1,2 milliarder kroner, viser årsrapporten.

Ledelsen skriver i årsrapporten at krigen i Ukraina gir forsinkelser og økte kostnader, og flere tiltak er satt i verk.

Makroøkonomien påvirker også drifta i betydelig grad, og svekka norsk krone, sammen økte pris- og rentenivå, gir utfordringer.

- Styret vurderer likevel fremtidig økonomisk utvikling som god. Konsernet har i 2022 investert vesentlig grad og dette forventes å styrke konsernets konkurranseevne og lønnsomhet, både på kort og lang sikt, konkluderes det i årsmeldinga.

Flakk Ljøen montasje utsikt eksteriør Illustrasjon Snøhetta 11
HOTELLSATSING PÅ IS: Slik kan det bli på Ljøen i Stranda i framtida. Per i dag har Flakk-familien lagt både denne - og flere andre hotellsatsinger på is. Illustrasjon: Snøhetta

Økning for reiseliv og klær
NETT NO har omtalt hvordan omsetninga for Flakk-hotella skaut i været i fjor. Spesielt Hotel Brosundet i Ålesund, hadde et lønnsomt år, men samtidig hadde Hotel Union Øye et stort underskudd.

I løpet av det siste året har Flakk lagt alle investeringsplaner for nye hotell på is, og Knut Flakk har uttrykt sterk misnøye med økt eierbeskatning som han mener fører til at bedriftseiere må tappe selskapene sine.

Regnskapet til Devold of Norway, som blant annet produserer ullgensere og ullundertøy, er ikke klart ennå. Selskapet har vist svært gode resultat de siste åra, og omsetninga på tekstiler økte i fjor til drøyt 540 millioner, ifølge konsernregnskapet.

Omsetninga fra byggevare, som inkluderer H-Fasader-selskapene - gikk ned med nær 100 millioner kroner – til 394 millioner.

Konsernet eier og driver også produksjonsvirksomhet i Baltikum.

Podium

E19/S3 Kven skal bygge distrikta om kapitalen vert pressa ut av landet?

Publisert: 24.07.2023 11:49

Sist oppdatert: 24.07.2023 17:24

Mer om