Kort fortalt

Rekordhøgt renteoverskot for bankane

Høgaste som er målt sidan 2010.

04.08.2023

(NPK-NTB): Renteinntektene til norske bankar var i første halvår 62,4 milliardar kroner høgare enn renteutgiftene, melder SSB.

Denne rentenettoen, som SSB kallar det, er den høgaste som er målt i løpet av eit første halvår sidan denne statistikken byrja i 2010, skriv byrået i ein artikkel på nettsidene sine.

Rentenettoen første halvår 2023 er 15,2 milliardar høgare enn i 2022.

Renteinntektene til norske bankar utgjorde 155,9 milliardar kroner, medan rentekostnadene var på 93,5 milliardar, viser tala frå SSBs statistikk Banker og kredittføretak.

Samtidig aukar også renteutgiftene til bankane ein god del.

– Det er verd å leggje merke til at rentekostnadene i første halvår allereie er høgare enn dei var i heile 2022, seier rådgivar Eirin Ingvaldsen Brynestad i SSB.

Både renteinntekter og -utgifter aukar naturleg nok framover også når rentenivået aukar.

(©NPK)

Publisert: 04.08.2023 09:24

Sist oppdatert: 04.08.2023 09:24

Mer om