Kort fortalt

Skal verte meir lønsamt å jobbe

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) seier til VG at regjeringa i statsbudsjettet til hausten vil gjer det meir attraktivt for folk på trygd og lågtlønte å jobbe.

21.04.2023

Han seier dei vil tilby skattefrådrag som stimulerer folk på trygd eller låginntektsgrupper til å jobbe.

– Ingen har godt av å sitje for mykje stille heime, i staden for å vere i jobb, seier finansministeren til VG.

I kvart statsbudsjett framover vil det komme frådrag som vil stimulere til meir arbeid, fortel Vedum.

– Og vi vil fjerne hinder som gjer at folk på trygd ikkje får utnytta restarbeidsevna si, lovar han.

Og på toppen lovar Vedum eit godt pensjonsoppgjer.

– Ytinga blir G-regulert etter lønningane, så i år blir det eit solid trygdeoppgjer. Pensjonsoppgjeret blir solid etter at vi i 2021 la om til at pensjonen skal regulerast etter lønns- og prisveksten. Det fortener pensjonistane etter oppgjeret i fjor, seier han.

Publisert: 21.04.2023 08:29

Sist oppdatert: 21.04.2023 08:29