Brødr
MÅLØY: Rekordår for Brødrene Tennebø. Foto: Vågsøy kommune
Kort fortalt

Stort hopp for Måløy-selskap

Brødrene Tennebø auka omsetninga med 150 millionar kroner.

11.05.2023

Brødrene Tennebø i Måløy sel i hovudsak agn til fiskeflåten og olje til fiske- og fraktflåten.

I 2022 hadde selskapet sitt klart beste nokon gong, med ei omsetning på 391,7 millionar kroner, og resultat før skatt på 12,2 millionar.

Hoppet i driftsinntekter skuldast både prisauke og meir sal.

Styret forventar at 2023 vil liggje på nivå med fjoråret, men at oljeprisen vil svinge mykje.

Tennebø-familien eig og driv selskapet, som har fem tilsette.

Eigenkapitalen er på 63,3 millionar kroner, og den langsiktige gjelda på null.

Brødrene Tennebø
Årsresultat (i mill kr) 2022 2021
Driftsinntekter 391,7 241,1
Driftsresultat 12,5 4,2
Resultat før skatt 12,2 3,8

Publisert: 11.05.2023 07:00

Sist oppdatert: 11.05.2023 01:37

Mer om