Per Olav Mevold Vikenco Foto Molde næringsforum 11
FIKK PRIS: Vikenco-sjef Per Olav Mevold tok i mot prisen på vegne av selskapet. Foto: Molde Næringsforum
Kort fortalt

Vikenco kåra til årets bedrift

Tildelt prisen av Molde Næringsforum.

Marius Rosbach
14.12.2023

Vikenco er kåret til årets bedrift 2023 av Molde Næringsforum. Prisen ble delt ut under det årlige silde- og tapasbordet til næringslivet onsdag, ifølge en melding fra næringsforumet.

Juryen skriver blant annet at Vikenco har vist en svært sterk utvikling og er en meget viktig hjørnesteinsbedrift.

– Selskapet er et av de klart største i sin bransje i Norge. Utviklingen av bedriften er tuftet på langsiktig industriell utvikling. Bedriften er svært fremoverlent, og har de siste årene investert tungt i nye produksjonsfasiliteter og utstyr, heter det videre i begrunnelsen.

De får også ros for at de bevisst bruker lokale leverandører og dermed støtter utviklinga i regionen.

– Begrepet “patriot kapital” er brukt om de lokale eiernes engasjement for å utvikle ny næring i regionen. Eierne er aktive deltagere i å fremme næringslivets behov for nye og bedrede rammevilkår, både innen infrastruktur og øvrige vilkår. De er forbilledlig i sitt engasjement og gjør en svært viktig jobb for felleskapet og regionens vilkår for fremtidig utvikling, skriver juryen videre.

Publisert: 14.12.2023 16:07

Sist oppdatert: 14.12.2023 16:07

Mer om