Kort fortalt

Vil ha betre kraftflyt nord-syd

SV og Sp er imot.

04.08.2022

Statnett vil påskunde arbeidet med å auke overføringskapasiteten av straumkraft mellom nord og sør. Men planen er omstridd på raudgrøn side i Stortinget.

Forskjellane i kvar det blir brukt og blir produsert kraft har fått Statnett til å vilje gire opp tempoet i utbygginga av dei store kraftlinjene mellom sør og nord. Då kan kraftoverskot betre blir fordelt mellom landsdelane. Følgjeleg vil også straumprisane jamnast ut, skriv Aftenposten.

– Prisforskjellane som er no, viser den samfunnsmessige verdien av å flytte kraft mellom landsdelar, seier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett til avisa.

Statssekretær i Olje- og energidepartementet Amund Vik (Ap) meiner det er vanskeleg å sjå på situasjonen akkurat no og setje han i samanheng med nettutviklinga.

– Statnett skal sørgje for å utbetre flaskehalsar i det norske kraftsystemet. Kan vi auke kapasiteten i dei leidningane som allereie finst, så er det bra, seier han.

Avisa får ikkje svar på om Ap støttar Statnetts planar om å påskunde arbeidet. Verken frå Vik eller Marianne Sivertsen Næss (Ap), som leier energikomiteen på Stortinget.

– Vi må vite konsekvensane av meir utveksling mellom nord og sør før vi kan ta stilling til det, seier ho.

Siv Mossleth (Sp) sit i energi- og miljøkomiteen. Ho er mot Statnetts planar.

– Hadde vi hatt betre overføringskapasitet mellom nord og sør, så ville vi hatt mykje høgare straumprisar i nord. Utan at det nødvendigvis hadde ført til mykje lågare prisar i sør, seier ho.

Lars Haltbrekken, energipolitisk talsperson i SV, trur ikkje meir utveksling vil redusere prisane særleg i sør, men føre til at dei vil auke nord.

Publisert: 04.08.2022 07:14

Sist oppdatert: 04.08.2022 07:16

Mer om