Jan Frode Janson Stig Brautaset Sparebank 1 SMN Sparebank 1 Søre sunnmøre foto Ogne
GODT RESULTAT: Konsernsjef Jan-Frode Janson (t.v.) sammen med Stig Brautaset som leder Sparebank 1 Søre Sunnmøre, og skal inn i konsernledelesen etter sammenslåinga. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Øker mer på Sunnmøre, enn resten av regionen

2022-resultatet gir 840 millioner til eierne og nær en halv milliard til samfunnsnyttige formål.

Marius Rosbach
08.02.2023

Sparebank1 SMN la onsdag fram den foreløpige årsrapporten for 2022. «God drift og bedre resultater», er bankens oppsummering av resultatet på 768 millioner kroner for 4. kvartal, ifølge børsmeldinga.

Årsresultatet endte på 3,32 milliarder kroner før skatt (se tabell under)

SpareBank 1 SMN hadde vekst i både utlån og innskudd i fjor, og har nå passert 211 milliarder kroner i utlån. Utlånene for hele konsernet økte i fjor med 10,2 prosent (7,4 prosent i 2021) og innskuddene økte med 5,5 prosent (20,6 prosent i 2021).

God vekst på Sunnmøre
Veksten for banken på Sunnmøre trakk opp snittet. Her økte utlån til personkunder på 21 prosent siste tolv måneder og 12 posent for næringslivskunder. Innskuddsveksten i samme periode var på 19 posent for personkunder og 9,5 posent for næringslivskunder.

I november ble fusjonen mellom SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Søre Sunnmøre vedtatt av representantskapet og generalforsamlingen i begge bankene. Fusjonen trer i kraft i starten av mai 2023,

Øker avkastningsmålet
Årsresultatet betyr en avkastning fra egenkapitalen på 12,3 prosent for året samlet. Banken foreslår å øke avkastningsmålet til 13 prosent.

I tråd med bankens utbyttepolitikk foreslår styret et utbytte på 6,50 kroner per egenkapitalbevis, totalt 840 millioner, heter det i rapporten.

Videre blir det satt av 474 millioner kroner i samfunnsutbytte, som fordeles noenlunde likt mellom tiltak til allmennyttige formål og Sparebankstiftelsen SMN.

Sparebank1 SMN
Hele året i mill. kroner
2022
2021
Inntekt
5.207
3.521

Resultat før tap

3.317
3.426
Resultat før skatt
3.324
3.266Sparebank1 SMN


4. kvartal. I mill. kroner
2022
2021
Driftsinntekt
1.701
939
Resultat før tap
951
805
Resultat før skatt
932
773

Publisert: 08.02.2023 08:53

Sist oppdatert: 08.02.2023 16:24

Mer om