Trond Lars Nydal Sparebanken Møre foto Ogne
PÅ LANDSTOPPEN: Banksjef Trond Nydal og Sparebanken Møre ligger i landstoppen på kundetilfredshet, lojalitet og renommé, ifølge EPSI-undersøkelsen. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Økt rentegevinst og tap, men få mislighold

Sparebanken Møre la fram kvartalstallene.

Marius Rosbach
26.10.2023

– God aktivitet og vekst bidrar til et godt kvartalsresultat for Sparebanken Møre, og forsterker bankens posisjon som markedsleder i regionen, oppsummerer banken i en børsmelding i forbindelse med rapporten for 3. kvartal.

Tallene regionbanken la fram tidlig torsdag viser at det meste har gått bedre i år, sammenlignet med samme kvartal i fjor (se tabell under).

Banken har hatt utlånsvekst både i person- og næringslivsmarkedet gjennom hele 2023.

Økt gevinst på renta
Inntektene var nær 400 millioner høyere enn samme periode i fjor, og rentenettoen økte med 309 millioner kroner.

Netto renteinntekter var på 487 millioner – 22,4 prosent høyere enn samme kvartal i fjor.

Rentemarginen på utlån i personmarkedet har gått ned, mens innskuddsmarginen har økt. For næringslivsmarkedet er gevinsten på utlån stabil, mens rentemarginen på innskudd har økt også her.

Større tap - men få mislighold
Tapene i kvartalet utgjorde 34 millioner kroner – en betydelig økning fra samme kvartal i fjor.

Tapene er likevel lave i historisk sammenheng. Per utgangen av 3. kvartal utgjorde avsetninger til tap totalt 306 millioner – en økning på nær 50 millioner fra samme kvartal i fjor.

Selv om flere merker økonomisk usikkerhet og økte kostnader opplever banken at det fortsatt er få kunder med betalingsproblemer, melder banken.

Det er fortsatt få som misligholder lånene sine – og andelen kunder som søker avdragsutsettelser er moderat.

Sparebanken Møre

Per 3. halvår. i mill. kroner

20232022
Inntekt16181222
Resultat før tap1001691
Resultat før skatt937697
Sparebanken Møre
3. kvartal. i mill. kroner20232022
Inntekt575433
Resultat før tap367254
Resultat før skatt333252

Publisert: 26.10.2023 07:50

Sist oppdatert: 27.10.2023 11:08

Mer om