Banken blir hotelleigar
BANKHOTELL: Svake resultat og høg gjeld gjer at eigarane vil at Sparebank 1 Søre Sunnmøre skal overta Hotell Ivar Aasen i Ørsta. 
Nytt

Banken blir hotelleigar

Sparebank 1 Søre Sunnmøre blir eigar av Hotell Ivar Aasen i Ørsta.

18.12.2013
- Den økonomiske situasjonen har vore vanskeleg, seier styreleiar Svein Tømmerdal i hotellselskapet Regius Holding.
Regius Holding eig selskapet Hotell Ivar Aasen, som i sin tur eig hotellselskapa Hareid Hotell på Hareid og Hotell Ivar Aasen i Ørsta.
Tømmerdal stadfestar at eigarane - familien Overaa, Magnus Fjørtoft og Linda Haddal Røssevold - arbeider med å dele selskapet.
Planen er at Sparebank 1 Søre Sunnmøre overtek både bygg og hotellselskapet i Ørsta, medan Linda Haddal Røssevold overtek hotellet på Hareid.

Klart i januar

Banken er allereie inne på eigarsida i systemet, ved å eige 49,48 prosent av aksjane i eigedomsselskapet som eig hotellet i Ørsta. Banken er og største långivar til hotella og hotelleigedomsselskapet.
Tømmerdal vonar delingsavtalen skal vere i boks etter jule- og nyttårsfeiringa, og rosar bankens vilje til å medvirke til at hotelldrifta kan halde fram.
- Eg vil tru at ei deling er klar i løpet av januar 2014, seier Tømmerdal.
Regius Holding hadde 2,7 millionar kroner i driftsinntekter og eit underskot på minus 6,1 millionar kroner etter skatt i 2012.
Eigenkapitalen var negativ (minus 8,5 millionar kroner) for tredje år på rad, og gjelda var på 26 millionar kroner.

Ille for Ivar og

Det står ikkje slett så ille til for sjølve hotellselskapet. Hotelselskapet på Hareid var slått saman med Hotell Ivar Aasen AS i 2012. Resultatet før skatt i 2012 blei eit overskot på 1,8 millionar kroner. Eigenkapitalen er negativ, på minus 3,8 millionar kroner, og gjelda var ved årsskiftet på 10 millionar.

55 millionar i

gjeld

Ørsta

Hotelleiendom, der banken er medeigar, hadde ei gjeld på 55 millionar kroner ved utløpet av 2012. Selskapet har positiv eigenkapital, men har gått med underskot dei tre siste åra. I 2012 var underskotet før skatt på 1,1 millionar kroner.
Banken er største långivar til hotell og eigedomselskap, men Tømmerdal vil ikkje seie noko om kor mykje pengar banken har lånt ut.
NETT NO lukkast ikkje å få ein kommentar frå administrerande direktør Solveig Midtbø i Sparebank 1 Søre Sunnmøre.
Eg vil tru at ei deling er klar i løpet av januar 2014

Publisert: 18.12.2013 19:25

Sist oppdatert: 10.02.2021 13:30