Millionane renn ut for Solstad
FRIST TIL UT MARS: Solstad Offshore-sjef Lars Peder Solstad har avtale med kreditorane om ein pustepause ut mars.
Nytt

Millionane renn ut for Solstad

Noregs største offshorereiarlag gjekk med 2,7 milliardar kroner i minus før skatt i 2019 og har ein bokført negativ eigenkapital på 3,6 milliardar kroner.

27.02.2020
Selskapet har forhandla med kreditorane om ei refinansiering av selskapet sidan sommaren 2018. Førebels har selskapet ein avtale som gir det pusterom ut mars i år, men kan ikkje love at ei langsiktig refinansiering av selskapet er på plass innan fristen.

Den finansielle situasjonen for selskapet er ikkje berekraftig, eigenkapitalen er negativ og likviditeten under press, heitere det i kvartalsrapporten for 4. kvartal.

Slukte Farstad

Solstad Offshore er skapt av å samle Rem Offshore, Farstad Shipping, Deep Sea Offshore og Solstad Offshore i eitt selskap. Det skjedde etter at oljeprisen fall i 2014 og marknaden for offshoreskip stupte etterpå.
Kjell Inge Røkke og John Fredriksen var sentrale i å presse fram samanslåinga, men så langt har investeringa deira ikkje kasta noko av seg.

135 skip

Solstad Offshore har ein flåten på 135 skip, som i fjor var utleigd i gjennomsnitt 80 prosent av tida, mot 83 prosent i 2018.
Utnyttelsesgrad for konstruksjonskipa av 81 prosent, for ankerhandteringsskipa 74 prosent og for forsyningsskipa 84 prosent.

Publisert: 27.02.2020 18:03

Sist oppdatert: 10.02.2021 14:53