Zero advarer mot LNG satsing
NEI TAKK: Marius Holm vil heller ha ladbare hybridskip enn LNG-motorer.
Nytt

Zero advarer mot LNG-satsing

LNG-satsingen er et feilspor, mener Marius Holm i miljøstiftelsen Zero.

29.05.2015
Mens store deler av den maritime næringen arbeider for at LNG (flytende naturgass) skal bli en erstatning for diesel, advarer Marius Holm i miljøstiftelsen mot LNG-satsingen. Det er mye bedre å satse på å bygge om eksisterende fartøyer til ladbare hybrider, som går delvis på fossilt drivstoff og delvis på strøm.
- Du får en mye større miljøgevinst, og sannsynligvis lavere investeringskostnader, sier Holm.

Spiser opp gevinsten

Holm deltar på konferansen "Grønn skipsfart - et maritimt kinderegg - i Ålesund i dag, der tiltak for å få en mer miljøvennlig skipsfart er blant temaene.
Dersom skipsflåten går over fra dieselmotorer til LNG-motorer er det snakk om å gå fra en type fossilt brensel til en annen. Selv om LNG i seg selv gir mindre utslipp vil den ventede trafikkøkning på sjøen spise opp miljøgevinsten, sier Holm.
- Vi vil ikke at man skal sette inn ressursene der, sier han.

Bedre med batteri

Ved å satse på ladbare hybrider, som kombinerer tradisjonelle motorer og elektriske motorer - som delvis forsynes fra batteri, vil Norge satse på en teknologi som ikke er perfekt, men som kan bli bedre.
- Da åpner vi for en teknologi som kan utvikles videre, sier Holm.
Han er ikke mot LNG-motorer, men da som en del av hybridløsning.

Håper på hydrogen

På lang sikt håper Holm på gjennombrudd for hydrogendrevne motorer.
Bilindustrien har allerede tatt hydrogenmotorene i bruk, og Toyota har sagt at de heller satser på hydrogen- enn elektriske biler.
Hydrogen utvinnes ved å spalte vann i hydrogen og oksygen ved hjelp av strøm, og utslippen fra en hydrogenmotor er vann.
Du får en mye større miljøgevinst, og sannsynligvis lavere investeringskostnader

Publisert: 29.05.2015 13:07

Sist oppdatert: 10.02.2021 13:44