Stein Veland ørsta 2023 foto Ogne
LAV LEDIGHET: Økte kostnader og høyere rente har foreløpig ikke slått ut i arbeidsløshetsstatistikken mange arbeidsgivere har utfordringer med å rekruttere arbeidskraft med ønsket kompetanse, sier direktør Stein Veland i Nav Møre og Romsdal. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Arbeidsløsheten går ned

510 færre helt ledige i Møre og Romsdal enn for ett år siden.

03.03.2023

– Arbeidsledigheten gikk ytterligere ned i februar, og er fortsatt lavere enn samlet for landet. Etterspørselen etter arbeidskraft er fortsatt høy, og mange arbeidsgivere har utfordringer med å rekruttere arbeidskraft med ønsket kompetanse, sier direktør Stein Veland i Nav Møre og Romsdal i en pressemelding.

Justert for sesongvariasjoner er det for helt ledige beregnet en nedgang på 20 fra januar til februar og en nedgang på 510 personer fra februar i fjor, ifølge pressemeldingen.

2243 personer er registrert som helt ledige ved utgangen av februar i Møre og Romsdal. Det utgjør 1,6 prosent av den registrerte arbeidsstyrken. 1182 personer, 0,9 prosent, er delvis ledige. 410 personer er på tiltak, tilsvarende 0,3 prosent av arbeidsstyrken.

I Vestland fylke er andelen helt ledige 1,8 prosent. Bremanger har 1,3 prosent helt ledige, Gloppen 1,4 prosent, Stryn 1,8 prosent og Stad 2,3 prosent.

På landsbasis er andelen helt ledige 1,9 prosent.

Høyest arbeidsledighet i Møre og Romsdal har Herøy, med 2,5 prosent. I Sykkylven, der Ekorneskonsernet har nedbemannet, er 81 personer registrert som helt ledige. Det tilsvarer to prosent av den registrerte arbeidsstyrken.

Publisert: 03.03.2023 12:38

Sist oppdatert: 03.03.2023 13:03

Mer om