Trond Teigene Sparebanken Sogn og Fjordane
DYRARE DRIFT: I tredje kvartal var det slutt på ei lang periode med stabile kostnadar for Sparebanken Sogn og Fjordane-sjef Trond Teigene. Foto: Sparebanken Sogn og Fjordane
Nytt

Børsdagen: Kostnadsauke for Sparebanken Sogn og Fjordane

Konsulentar og tap trekte ned.

25.10.2023

To Sparebankar med verksemd i NETT NO sitt dekningsområde kom med kvartalstal i dag.

Etter ei lang periode med jamne kostnadar blei det dyrare og drive Sparebanken Sogn og Fjordane i 3. kvartal, skriv banken i kvartalsrapporten.

Kostnadane steig med omlag 13 millionar kroner i 3. kvartal, samanlikna med 2. kvartal i år og 3. kvartal i fjor. Lønnsoppgjer og høg bruk av konsulentar er hovidforklaringa. I tillegg bokfører banken 30 millionar kroner i tapsavsetningar. I 2. kvartal i år tilbakeførte banken 11 millionar kroner i tidlegare tapsavsetningar, og i 3., kvartal 2022 var tapsavsetningane berre to millionar kroner.

Takka vere ein god start på året aukar likevel banken lønsemda hittil i år (sjpå tabell), sjølv om den vart svekka i 3. kvartal
Les børsmelding frå Sparebanken Sogn og Fjordane her

Les børsmelding frå Sparebanken Vest her

Sparebanken Sogn og Fjordane
Pr. 3. kvartal. I mill. kroner20232022
Inntekt1257936
Resultat før tap862565
Resultat før skatt848559

Sparebanken Vest

Pr. 3. kvartal. I mill. kroner20232022
Inntekt45473913
Resultat før tap32132678
Resultat før skatt31312664
Børsdagen
Selskap Kurs i kroner %-Endring i dag
Statt Torsk 0,50 2,68 %
Endúr 39,70 2,32 %
Hav Group 9,00 0,45 %
Sparebanken Møre 77,95 0,08 %
Arctic Bioscience 8,48 0,00 %
Norva 24 Group* 17,89 -0,28 %
Hexagon Composites 25,40 -0,39 %
Atlantic Sapphire 1,35 -0,73 %
Golden Energy Offshore Services 1,25 -0,79 %
Salmon Evolution 5,89 -1,01 %
Havila Shipping 9,46 -1,46 %
Hofseth Biocare 2,70 -1,82 %
Hexagon Purus 10,76 -2,54 %
Eqva (tidl. Havyard Group) 2,67 -2,91 %
Havila Kystruten 0,86 -4,23 %
* Kurs i SEK

Publisert: 25.10.2023 17:30

Sist oppdatert: 24.04.2024 17:05

Mer om