Per Sævik Bent Martini foto Kjetil
KURSFALL: Motbør for Per Sævik og Bent Martini i Havila Kystruten, her framfor Havila Castor. Foto: Kjetil Haanes
Nytt

Børsdagen: Bratt fall for kystruten

Meir enn ein tredel av aksjeverdien vekke i løpet av dagen.

Marius Rosbach
01.06.2023

Havila Kystruten-aksjen har falle kraftig i løpet av torsdag ettermiddag. Ved 16-tida var kursen nede i 4,49 kroner – ein nedgang på meir enn 28 prosent.

Etterpå peika pilane vidare nedover - og kursen enda på 4 kroner - 36,51 prosent ned.

Sjå børstabell for Nordvestlandet under saka

Kursen er ny botnnotering for reiarlaget med hovudkontor i Herøy.

Hovudindeksen ved Oslo børs slutta svakt opp på 1202,00.

Skal ut og låne pengar
Kursfallet til Kystruten kjem dagen etter at selskapet fortalde at dei inviterer investorar til møter i arbeidet med å låne kring 4,7 milliardar kroner.

Målet er å få långivarane til å investere i eit tre-årig obligasjonslån på 390 millionar Euro.

Selskapet sende seint onsdag også ut årsrapporten med revisor sine merknader – og sin første berekraftsrapport.

Revisoren i PWC viser óg til at selskapet er avhengig av refinansiering for å sikre vidare drift, som indikerer ei vesentleg uvisse – men at konklusjonane deira ikkje er endra som følgje av dette.

I årsrapporten skriv leiinga at dei ventar ein vellukka utgang, som gjer at eksisterande gjeld kan bli innløyst – og reiarlaget samtidig kan ta dei to siste skipa Havila Polaris og Havila Pollux i levering.

Etter planen skal det skje i løpet av andre kvartal – med andre ord denne månaden.

Saks blir oppdatert

Børsdagen
Selskap Kurs i kroner %-endring i dag
Arctic Bioscience 10,00 6,61 %
Nortel 32,60 5,84 %
Eqva (tidlegare Havyard Group) 3,12 3,65 %
Hofseth Biocare 3,18 1,27 %
Hexagon Purus 24,35 0,62 %
Hexagon Composites 27,72 0,58 %
Havila Shipping 14,30 0,56 %
Endúr 40,00 0,00 %
Hav Group 9,50 0,00 %
Norva 24* 25,75 0,00 %
Golden Energy Offshore Services 0,94 -0,21 %
Sparebanken Møre 75,50 -0,26 %
Statt Torsk 0,54 -0,37 %
Atlantic Sapphire 5,30 -0,93 %
Salmon Evolution 7,09 -1,80 %
Havila Kystruten 4,00 -36,51 %
*Svenske kroner

Publisert: 01.06.2023 16:05

Sist oppdatert: 01.06.2023 17:20

Mer om