1216 Geo Salmo perspektiv 01 Ingegjerd Eidsvik Ill Foto Artec Aqua Tone Molnes 32d54dee98d9214bae8e2fa30768ddaf
ISLAND: Artec Aqua-eigar Endúr går inn som medeigar i islandske GeoSamo, som Artec Aqua har ein intensjonsavtale om å teikne og prosjektere dette landbaserte anlegget for. Innfelt Artec Aqua-sjef Ingegjerd Eidsvik. Illustrasjon/Foto: Artec Aqua/Tone Molnes
Nytt

Børsdagen: Høye laksepriser

Forventinger om enda høyere priser i år.

03.01.2024

I 2021 var gjennomsnittsprisen til lakseoppdrettene like under 60 kroner kiloen. I fjor var den 94,10 kroner, ifølge prisstatistikken fra laksebørsen Fish Pool.

I år er laks for levering frem i tid priset til i gjennomsnitt rekordhøye 98,93 kroner kiloen, ifølge den samme laksebørsen. I hele første halvår er prisen for laks for fremtidig levering over 100 kroner kilioen, mens den vil falle litt i andre halvår.

Lakseoppdretterne ligger med andre ord an til nok et godt år, til tross for grunnrenteskatten på 25 prosent på toppen av vanlig selskapsskatt.

De kommer imidlertid til å få beholde mindre enn overskuddet enn før, og spørsmålet er i hvor stor grad et mindre overskudd vil påvirke investeringslyst og investeringsvilje. Det har betydning for bedriftene som levere utstyr- og tjenester til oppdrettsnæringen, selskap som har et tyngdepunkt på Nordvestlandet.

Det er imidlertid ikke slik at utstyr- og tjenesteleverandørene er helt avhengig av oppdrettsselskapenes investeringsvilje for å få oppdrag. Det norske industri- og ingeniørselskapet Endúr er en av medinvestorene da islandske GeoSalmo hentet inn tilsammen 152 millioner kroner i ny egenkapital i desember i fjor, for å få finansierer sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Island.

Endúr eier Artec Aqua i Ålesund, som er spesialist på å tegne og prosjektere bygging av landbaserte oppdrettsanlegg - og har en avtale om å gjøre nettopp det for GeoSalmo, så sant utbyggingplanen blir satt ut i livet.

De øvrige medinvestorene er et islandsk investeringselskap, et islandsk fiskeriselskap og et nederlandsk fiskeindustri og -distribusjonsselskap, ifølge nettsiden til GeoSalmo.

Børsdagen
Selskap Kurs i kroner %-endring i dag
Sparebanken Møre 83,87 3,53 %
Eqva (tidl. Havyard Group) 3,11 2,30 %
Salmon Evolution 6,93 2,06 %
Statt Torsk 0,67 0,00 %
Hav Group 9,60 0,00 %
Arctic Bioscience 11,00 0,00 %
Endúr 38,80 -0,26 %
Golden Energy Offshore Services 1,44 -0,55 %
Hofseth Biocare 2,53 -1,94 %
Norva 24 Group* 23,10 -2,94 %
Havila Kystruten 0,71 -3,26 %
Atlantic Sapphire 1,63 -3,55 %
Havila Shipping 5,40 -4,59 %
Hexagon Purus 10,90 -5,55 %
Hexagon Composites 27,68 -5,72 %
* Kurs i SEK

Publisert: 03.01.2024 16:46

Sist oppdatert: 04.01.2024 09:11