Johan Andreassen Atlantic Sapphire GATH 2022 foto Ogne
MINDRE VERDT: På topp var aksjekursen i Atlantic Sapphire opp ei 150 kroner aksjen. I dag var kursen 5,46 kroner, og medlgrunnlegger Johan Emil Andreassen har vore med på både oppturen og nedturen. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Børsdagen: Krympar i Atlantic Sapphire

To av grunnleggarane av Atlantic Sapphire eig no under fem prosent i selskapet.

12.04.2023

Ved utgangen av 2022 eigde selskapet Alsco 6,8 prosent og Jea Invest 1,2 prosent i det landsbasert oppdrettselskapet Atlantic Sapphire, som driv landbasert lakseoppdrett ved Miami i USA. Alsco var også nest største eigar i det børsnoterte selskapet.

Etter kapitalutvidingane i år - der Alsco/Jea Invest ikkje gjekk inn med pengar for å oppretthalde eigarandelen sin - er den samla eigarandelen til Alsco og Jea Invest redusert til 4,22 prosent, ifølgje ei børsmelding.

Alsco har forretningsadresse i Vikebukt -akkurat som Atlantic Sapphire - med blant andre to av Atlantic Sapphire-grunnleggarane, styreleiar Johan Emil Andreassen og Bjørn-Vegard Løvik som aksjonærar. Jea Invest er Andreassen sitt investeringsselskap.

4,22 prosent eierandel tilsvarer 11.501.114 aksjer, som med dagens kurs - 5,46 kroner - er verdt til 63 millionar kroner. I dag steig kursen til selskapet 3,61 prosent, opp frå gårsdagens 5,27 kroner. Det er den lågaste kursen selskapet har hatt sidan det blei børsnotert.

I februar 2021 var kursen i Atlantic Sapphire oppe i 150 kroner aksjen.

Børsdagen
Selskap Kurs i kroner %-endring i dag
Hexagon Purus 24,20 8,52 %
Eqva (tidlegare Havyard Group) 3,35 6,35 %
Atlantic Sapphire 5,46 3,61 %
Golden Energy Offshore Services 1,13 2,91 %
Hexagon Composites 31,56 0,64 %
Havila Shipping 15,38 0,52 %
Hav Group 11,05 0,45 %
Endúr 46,20 0,43 %
Statt Torsk 0,98 0,41 %
Hofseth Biocare 3,17 0,32 %
Arctic Bioscience 10,80 0,00 %
Havila Kystruten 9,70 0,00 %
Sparebanken Møre 77,03 -0,79 %
Salmon Evolution 8,12 -0,85 %
Norva 24* 29,00 -1,36 %
Nortel 29,00 -3,33 %
*Svenske kroner

Publisert: 12.04.2023 17:11

Sist oppdatert: 12.04.2023 17:15

Mer om