Bent martini dåp i herøy foto Ogne 2022 12 12 182622 htyf 10d736c24b54623aee7c17f28e13399c
KRYMPAR: Avklaringa Havila Kystruten-sjef Bent Maritini treng let vente på seg og aksjekursen fell. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Børsdagen: Ny botnrekord for Havila Kystruten

Ned frå 25,8 til ni kroner aksjen.

17.04.2023

I januar 2022 nådde Havila Kystruten toppnoteringa på 25,8 kroner aksjen. I dag vart det sju gangar handla aksjepostar til ni kroner aksjen i selskapet.

Stadig nye utsettingar for når dei to siste av fire skip i selskapet kan settast i drift tærer på tilliten i aksjemarknaden.

Ni kroner aksjen er den lågaste kursen i selskapet sidan børsnoteringa i 2021. Dagens kurs verdset selskapet til 672 millionar kroner.

Havila Kystruten hadde finansiert seg gjennom det statseigde russiske finansieringsselskapet GTLK, og vart omfatta av sanksjonane mot Russland etter at Russland gjekk til krig mot Ukraina. Havila Kystrutene har greidd å refinansiere seg. Havila Kystruten innfrir kravet frå GTLK ved å sette pengane inn på sperra konto, der dei skal stå til sanksjonane blir oppheva. Men Havila Kystruten manglar det naudsynte godkjent-stempelet frå irske styresmaktene på transaksjonen. Irland er heimlandet til eitt datterselskap av GTLK og har dermed ei avgjerande rolle, og har så langt ikkje kome med den avklaringa Havila Kystruten treng.

Det landbaserte oppdrettselskapet Atlantic Sapphire har fått fond styrt at det britiske investeringsselskapt Pelham Capital som ny, stor aksjonær, med i alt 10,43 prosent andel i selskapet går det fram av ei børsmelding.

Artikkelen er oppdatert, mellom anna med tabell over dagens kursar til børsnoterte selskap på Nordvestlandet.

Børsdagen
Selskap Kurs i kroner %-endring i dag
Hexagon Composites 32,24 1,38 %
Salmon Evolution 8,20 0,61 %
Atlantic Sapphire 5,40 0,19 %
Sparebanken Møre 78,00 0,00 %
Arctic Bioscience 10,80 0,00 %
Nortel 29,00 0,00 %
Norva 24* 29,00 0,00 %
Statt Torsk 0,97 -1,22 %
Hexagon Purus 23,80 -1,24 %
Eqva (tidlegare Havyard Group) 3,16 -1,25 %
Hofseth Biocare 3,38 -1,74 %
Hav Group 10,90 -1,80 %
Endúr 44,80 -2,82 %
Havila Shipping 14,70 -3,29 %
Golden Energy Offshore Services 1,10 -3,51 %
Havila Kystruten 9,00 -8,54 %
*Svenske kroner

Publisert: 17.04.2023 16:04

Sist oppdatert: 19.04.2023 10:41

Mer om