Eirik Vartdal Sparebanken Vest Ålesund Foto Marius Rosbach11
ÅLESUNDKONTOR: Erik Vartdal er banksjef ved Sparebanken Vest sitt kontor i Ålesund som nyåpnet tidligere i år. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Børsdagen: Rentegevinst for bankane

Vestlandsbank innleiar resultatsesongen. Vurderer å auke utbetalinga til eigarane.

Marius Rosbach
09.08.2023

Se børstabell for Nordvestlandet under saka

Sparebanken Vest la onsdag fram tala for 2. kvartal som viser eit solid resultat og auka renteinntekter.

Resultat før skatt enda på 1.030 millionar i kvartalet – opp frå 720 millionar kroner året før. Banken hadde ein eigenkapitalavkastning på meir enn 15 prosent, viser børsmeldinga.

Som fleire andre bankar har vestlandsbanken ei auke i renteinntektene som følgje av utlånsvekst og høgare rentenivå. Renteinntektene i kvartalet auka til drygt 1,2 milliardar, opp frå 930 millionar kroner same periode i fjor.

I kvartalsrapporten skriv Sparebanken Vest at dei vurderer ekstra utdeling til eigarane i haust. I fjor fekk eigarane av bankens eigenkapitalbevis utdelt drygt 1,1 milliardar – 5,50 kroner per bevis.

Sparebanken som har meir enn 60 prosent av kundane sine i Vestland fylke, innleier resultatsesongen. Kursen steig 2,6 prosent på Oslo børs onsdag.

Seinare i veka kjem Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre med sine tal.

Hovudindeksen på Oslo børs steig kraftig i løpet av dagen. Ved stengetid var kursane opp 2,43 prosent til 1.256,06

Av aksjane frå Nordvestlandet hadde Statt Torsk ein rekyl etter nedgangen tidlegare i veka. Ved 15.30-tida var aksjen opp drygt 17 prosent - før den fall tilbake. Aksjen enda med ein oppgang på 3,70 prosent til 0,28 kroner.

Ingen andre av selskapa frå regionen hadde større endringar i kursen onsdag.

Børstabell for Nordvestlandet:

Selskap Kurs i kroner %-Endring i dag
Statt Torsk kr 0,28 3,70 %
Golden Energy Offshore Services kr 1,10 2,04 %
Hav Group kr 10,25 0,99 %
Endúr kr 39,90 0,76 %
Sparebanken Møre kr 76,99 0,57 %
Havila Kystruten kr 1,21 0,42 %
Eqva (tidl. Havyard Group) kr 3,08 0,33 %
Salmon Evolution kr 6,64 0,30 %
Hexagon Purus kr 18,86 -0,42 %
Atlantic Sapphire kr 4,90 -1,11 %
Norva 24 Group* 25,35 kr -1,36 %
Arctic Bioscience kr 9,78 -1,61 %
Nortel kr 26,40 -2,22 %
Havila Shipping kr 11,62 -2,35 %
Hexagon Composites kr 26,74 -2,62 %
Hofseth Biocare kr 2,97 -3,88 %
* Kurs i SEK

Publisert: 09.08.2023 15:39

Sist oppdatert: 09.08.2023 16:59

Mer om