Boligprosjekt Boligbygging Åse januar 2023 foto Ogne 32d54dee98d9214bae8e2fa30768ddaf
NEDKJØLING: Statistisk Sentrabyrå venter at boliginvesteringene faller mer enn 30 prosent samlet i år og neste år. Illustrasjonsfoto: Ogne Øyehaug
Nytt

Byggebrems gir lavere rente

Statistisk Sentralbyrå venter rentekutt fra sommeren 2024.

08.12.2023

– Bråstopp i boligbyggingen og svake vekstutsikter, kombinert med fallende renter og inflasjon hos våre handelspartnere, gjør at rentetoppen mest sannsynlig er nådd. Vi venter at styringsrenta blir liggende på dagens nivå til midten av 2024, før den gradvis reduseres, sier forskningsleder Thomas von Brasch i Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Statistisk Sentralbyrå legger i dag frem årets fjerde og siste vurdering av utviklingen i norsk økonomi, i rapporten Økonomiske Analyser 4/2023.

Lavere rente
SSB spår at pengemarkedsrenten kommet ned til 3,5 prosent i 2025, fra dagens nivå på 4,7 prosent.

På to år har Norges Bank økt styringsrenten fra null til 4,5 prosent for å dempe prisstigningen.

Svak krone forklarer prisvekst
En del av prisveksten i Norge skyldes at importerte varer har blitt dyrere på grunn av svak krone. Det betyr at utviklingen i vekslingskursen mellom norske kroner og utenlandsk valuta,som pund, dollar og euro, gjør at norske kunder må betale mer i norske.

– Norge er en liten og åpen økonomi, og valutakursen spiller en viktig rolle. Svekkelsen av krona så langt i år bidrar til at det vil ta litt lenger tid enn hos mange av våre handelspartnere før inflasjonen kommer ned til mer normale nivåer her hjemme, sier von Brasch.

Neste år vil inflasjonen fall mye og i 2025 vil den nærme seg inflasjonsmålet til Norges Bank på to prosent, mener SSB.

Publisert: 08.12.2023 08:51

Sist oppdatert: 08.12.2023 09:17