GRS Riflestocks foto Ogne
MEIR ARBEID: Koronakrisa blei krotvarig hos GRS Riflestock på Grodås. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Comeback for Riflestock etter korona

Det blei bråstopp då pandemien kom i 2020. No treng selskapet fleire tilsette.

09.06.2022

Driftsinntektene til geværskjefteprodusenten GRS Riflestock er attende på nivået selskapet hadde dei fire siste åra før koronapandemien kom i mars 2020.

Selskapet har også løfta lønsemda. 2020 og 2019 enda med til saman over 10 millionar kroner i minus før skatt. I fjor gjekk selskapet nesten i balanse (sjå tabell).

Så langt i år ligg selskapet an ytterlegare inntektsvekst, seier produksjonssjef Henrik Yksnøy.

Jobb på dagen
GRS Riflestock har investert i nye maskiner og rigga seg for vekst. Arbeidsstokken er på 20 personar og skal bli større. Skjefta i tre blir laga på fabrikken i Grodås, medan Plamek i Sykkylven støyper skjefta i kompositt før dei blir sendt til Grodås for montering.

Yksnøy seier han kan tilsette tre personar produksjonen på dagen, og krev ingen erfaring eller utdanning.

- Så lenge du er interessert så kan vi lære opp kven som helst, seier han.

Tok ikkje att det tapte
To-tre månadar med magert sal våren og tidleg på sommaren 2020 gjorde at driftsinntektene i 2020 fall med 6,5 millionar kroner samanlikna med 2019, til 17,4 millionar kroner.

Det tapet greidde ikkje selskapet å hente inn, trass godt sal resten av 2020, men ordereserven var høg då 2021 tok til og i fjor vart det eit meir normalt år for selskapet.

Novela-selskap
I 2017 gjekk investeringselskapet Novela Outdoor, eit selskap i Novela-systemet, inn som 39,81 prosent aksjonær i GRS Riflestock.

Novela-systemet blei etablert i 2015 då fleire investorar og bedriftseigarar på Nordvestlandet gjekk saman om å skipe eit selskap og eit miljø som skulle investere i bedrifter i regionen.

Novela-systemet er også medeigar i maskineringselskapet Kvenna EMT i Ålesund (sjå resultattabell), PE Bjørdal i Ørsta og Anda-Olsen i Ålesund.

PE Bjørdal i lagar utstyr til sjømatindustri, fiske- og oppdrettsbåtar. Anda-Olsen lagar utstyr som garantere for sikker straumforsyning ved straumbrot.

GRS Riflestocks as
Tal i mil. kroner20212020
Driftsinntekt23,717,4
Driftsresultat

0,5

-5,3
Resultat før skatt-0,03-5,4
Kvenna EMT as
Tal i mill. kroner20212020
Driftsinntekt57,963,0
Driftsresultat1,21,9
Resultat før skatt0,91,4

Publisert: 09.06.2022 13:00

Sist oppdatert: 10.06.2022 11:09

Mer om