Bertil Holen f15bbfde3dc1a14012b0b5f628033328
UTVIDER MED DELTIDSTILBUDE: Bertil Holen ved Fagskolen i Møre og Romsdal sier deltidsstudie i elektro er det første tilbudet som kommer. Foto: Kjetil Haanes
Nytt

Fagskolen lanserer deltidsutdannelse

Næringslivet etterlyser utdannelsestilbud som kan kombineres med jobb. Det vil Fagskolen i Møre og Romsdal tilby.

21.02.2024

Fagskolen i Møre og Romsdal er en av tre fagskoler i landet som har fått fullmakt til å selv bestemme om de skal opprette nye studietilbud, og den har allerede bestemt seg hva som blir det første tilbudet som kommer nå når skolen bestemmer selv.

Fullmakten gjelder såkalte tekniske fag, som for Fagskolen i Møre og Romsdal omfatter blant annet elektro-, bygg og anlegg og maskinering.

I dag er dette toårige heltidsstudie-tilbud, men Fagskolen i Møre og Romsdal vil utvide slik at studien også kan tas på deltid, i kombinasjon med jobb, ifølge næringskontakt Bertil Holen ved Fagskolen i Møre og Romsdal.

I første omgang er planen å lansere et deltidsstudie i elektro, trolig fra neste år, men etterhvert også for de to andre utdannelsene, sier Holen.

Ved avdelingen i Kristiansund er petroleumsstudiet på deltid, mens prosessteknikkstudiet er både på hel- og deltid.

Bestemmer selv
Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har nylig gitt Fagskolen Møre og Romsdal, Fagskolen i Nord og Fagskolen Rogaland rett til selv å opprette nye og etterspurte utdanninger uten å måtte søke Nokut, ifølge en pressemelding.

Retten gjelder tekniske fag, men Holen sier Fagskolen i Møre og Romsdal ønsker å søke om en tilsvarende rett for sine utdanningstibud i maritime fag.

- Det er vanskelig å finne ord hvor stort dette er for Fagskolen Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune. Nesten 60 prosent av dagens ungdomsskoleelever velger yrkesfag. Etter endt fagbrev er høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Møre og Romsdal et naturlig valg. Etter endt studie hos oss innehar man fagbrev, ingeniør- eller offisersgrad, og man har studie spesialisering inkludert. Og er særdeles ettertraktet i det sunnmørske næringslivet, sier Holen i en pressemelding.

Desentralisert utdanning
Fagskolen i Møre og Romsdal har to studiesteder, Ålesund og Kristiansund.

Så sant det finnes lokaler som kan brukes kan deltidsstudier legge samlingene sine til flere steder og tilpasses hvor søkerene kommer fra , slik at utdanningen kan tas uten at det blir en lang reisevei for deltakerne, ifølge Holen.

Publisert: 21.02.2024 12:20

Sist oppdatert: 22.02.2024 09:20

Mer om