Samskip godstransport innfelt sverre andreas farstad 11 10d736c24b54623aee7c17f28e13399c
ERSTATNINGSSAK: Spedisjonsselskapet der Sverre Andreas Farstad er styreleiar, vart saksøkt etter at ein fiskelast på eit Samskip-fartøy blei øydelagd, men fekk medhald i retten.. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Frikjent i erstatningssak

Tyrholm & Farstad vann i tingretten.

15.03.2023

Tryg Forsikring kravde 135.357,99 Euro - omlag 1,5 millionar kroner i erstatning frå spedisjonsselskapet Tyrholm & Farstad etter at ein kontainer med klippfisk frå Gustav Stokke til ein kunde Portugal i 2020 vart forureina undervegs.

Det viste seg at lasten vart forureina av styren, som kom frå ein duk av lin og polyester, som hadde vore konteineren ved førre transport. Partane er samde om at styren kom inn i kjøleaggregatet og vart frigjort etter at det vart starta opp.

- Hovudspørsmålet er om det er transportøren Samskip som er ansvarleg, eller om Tyrholm & Farstad kan definerast som ansvarleg transportør, sa Tyrholm & Farstad sin advokat, Anders Svinø i Judicia, før rettsaka.

Frikjent
No er Tyrholm & Farstad frikjent og Tryg Forsikring også dømt til å betale Tyrholm Farstad sine sakskostnadar på 207.900 kroner.

Retten konkluderer med at konteineren ikkje var merka med at den hadde vore brukt til kjemisk last, at den vart vaska før bruk og at den etterpå var luktfri.

"Retten kan ikke se at det ut i fra de opplysningene som forelå på daværende tidspunkt om
den tidligere lasten er grunnlag for å si at TF burde ha handlet annerledes.", heiter det i dommen.

Publisert: 15.03.2023 15:39

Sist oppdatert: 05.09.2023 21:07

Mer om