Havfisk illustrasjon foto Havfisk
ØKTE KOSTNADER OG MINDRE FISK: Sparebank1 SMN har nedgradert forventingene til resultatene til fiskebåtrederne. Illustrasjonsfoto: Lerøy Havfisk.
Nytt

Gult flagg for fiskeri

Sparebank1 SMN har heist gult varselflagg for fiskerinæringen.

01.11.2023

I sitt årlige konkjunkturbarometer, som publiseres onsdag, markerer Sparebank1 SMN tilstanden for hver enkel bransje med grønt (positivt og opitimistisk), gult (stagnasjon og usikkerhet) og rødt (nedgang og pessimisme).

Etter flere år med grønt flagg får fiskerinæringen gult flagg i Konjunkturbarometeret 2023. Les hele presentasjonen av barometeret her.

Det er økte kostnader generelt og økte renter som bekymrer, sammen med at torskekvotene neste år blir redusert med 20 prosent for andre år på rad. Torsk er norske fiskeres viktigste fiskeslag og i fjor var førstehåndsverdien nesten 10 milliarder kroner.

"Forventet lavere kvoter for hvitfisk sektoren i kombinasjon med økte kostnader og renteutgifter medfører skifte til gul status for denne og for fiskeri samlet sett.", heter det i konjunkturrapporten. (Hvitfisk er torsk, sei, hyse og lignende fiskeslag".

Bedre for offshore
Tidligere i år kom Sparebank1 SMN med en egen analyse som friskmeldte offshoremarkedet.

I Konjunkturbarometeret 2023 er det fremdeles gult flagg for offshorrederiene, men samtidig pekes det på flere faktorer som bidrar til bedring for bransjen:

"Fortsatt høy aktivitet og bedre rater, bedring i markedsbalanse både for subsea og supply, økte fartøyverdier og bedre marginer og økt kontantstrøm for rederiene, 10% årlig investeringsvekst offshore neste 5 år, forventet god markedsbalanse framover for subsea og supply – for supply særlig for de største PSV fartøyene, ESG fokus på lavutslippsteknologi og fortsatt positive utsikter", sier banken om status og utsikter for offshorerederiene.

Mer pessimisme
Bankens konjunkturbarometer dekker Møre og Romsdal og Trøndelag og alle bransjer. 600 bedrifter er spurt om forventingene til omsetning, lønnsomhet, rekruttering og investeringer fremover og svarene er regnet om til en forventningsindeks som går tilbake til 2007. Jo lavere tall jo mindre optimisme.

Sammenlignet med i fjor har forventningsindeksen falt fra 41 til 9,4 poeng i høst. Bare under finanskrisen i 2008 og like etter at koronapandemien kom har indeksen vært lavere.

Det er bare havbruksnæringen som får grønt flagg i bankens konjunkturrapport og banken tror også på en stabil utvikling i fremover.

De øvrige bransjene som er omtalt i rapporten får alle gult flagg, men fremtidsutsiktene vurderes ulikt. For fiskeri og landbruk er utsiktene stabile, for varehandel, bygg og anlegg og næringseiendom er de negative.

Publisert: 01.11.2023 14:30

Sist oppdatert: 11.11.2023 18:09

Mer om