Havila Capella ved Tersan montasje leif mange langset foto Havila Kystruten Marius Rosbach 111
INNREDNINGSARBEID: Styremedlem Leif Magne Langset i NMI under rettssaken i Ålesund. Striden gjelder innredningsarbeid Molde-firmaet utførte om bord på Kystrute-skipene. Foto: Havila Kystruten/Marius Rosbach
Nytt

Langset-selskap anker erstatningsdom

Fikk millionerstatning, men går videre med rettsstriden mot Havila Kystruten.

Marius Rosbach
15.12.2022

Norwegian Marine Interior (NMI) har anket dommen hvor Havila Kystruten ble dømt til å betale flere millioner for innredningsarbeid. Det kommer fram i en børsmelding fra Havila Kystruten torsdag.

Rederiet fra Herøy ble dømt til å betale 3,1 millioner kroner til Molde-selskapet for arbeid om bord på det to første kystruteskipene. Nå ankes dommen til Frostating lagmannsrett.

Frafaller deler av kravet
Saka ble ført for Møre og Romsdal tingrett i september, og NMI krevde opprinnelig rundt 15 millioner kroner fra et datterselskap av Havila Kystruten.

Grunna sjukdom ble det ikke ført bevis for drøyt ni millioner kroner av kravet – og kystruten ble derfor frifunnet på det punktet. Den delen av saka gjelder betaling for oppgradering møbler om bord på skipa. Havila mente at denne delen av søksmålet måte droppes, men fikk ikke gjennomslag for sitt syn.

Ifølge torsdagens børsmelding fra Havila Kystruten, frafaller NMI dette kravet på rundt 903.000 euro.

Rederiet skriver at de forholder seg til at rettsprosessen går videre.

Fikk dekket rundt halvparten
Innredningsselskapet vant fram med prinsippet om at de hadde krav på ekstrabetaling for arbeid de utførte på Havila Capella i sluttspurten før levering.

Etter en gjennomgang av fakturane kom retten fram til at NMI kun skulle få dekket rundt halvparten av kravet.

Ifølge torsdagens børsmelding fra Havila Kystruten, opprettholder NMI kravet på drøyt 6,1 millioner kroner.

«Kaos for alle leverandører»
NMI fortalte i retten at de mener Havila tok over skipet Havila Capella fra det tyrkiske verftet «altfor tidlig», og at dette førte til «kaos for alle leverandører» som leverte til skipet.

Selskapet røk også uklar med Tersan-verftet og sendte arbeiderne sine hjem fra Tyrkia i januar, etter at kontrakten med verftet var terminert.

Før rettssaken ble det gjort flere forsøk på å komme til forlik,men det lyktes ikke.

Havila Holding er største aksjonær i Havila Kystruten. Havila Holding eig 33,34 prosent av Bakkar og Berg Media as, som gir ut NETT NO

Publisert: 15.12.2022 13:54

Sist oppdatert: 18.04.2023 11:12

Mer om