Jan R Une Hurlen Jan Frode Janson Næringsdriv Sparebank1 SMN foto Ogne
GODT RESULTAT: Banksjef Jan Rune Hurlen og konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebank 1 SMN. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Milliardresultat for Sparebank 1 SMN

Merkar at situasjonen for folk og næringsliv er i ferd med å bli meir krevjande.

Marius Rosbach
02.11.2023

– Meir solid en nokon gong, skriv Sparebank 1 SMN i sin omtale av resultatet for tredje kvartal.

Banken leverer eit overskot før tap på drygt éin milliard – 1.032 millionar i perioden, viser tala i kvartalsrapporten. Tap på utlån og garantiar enda på 35 millionar kroner i kvartalet.

Renteinntektene til banken i 3. kvartal enda på 1.191 millionar – og samla rentenetto for året var oppe i 3,3 milliardar kroner.

Resultat før tap ved utløpet av tredje kvartal låg på knappe 3 milliardar (sjå tabell under).

Frå og med andre kvartal 2023 er tala for tidlegare SpareBank 1 Søre Sunnmøre inkludert i rapporteringa.

Ikkje auke i misleghald
I børsmeldinga skriv banken at dei merkar at situasjonen for folk og næringsliv er i ferd med å bli meir krevjande, og at fleire har utfordringar med auka kostnader.

Førebels har banken likevel ikkje observert ei auka i talet på misleghald, sjølv om talet på kundar som tek kontakt for rådgjeving og utsetting på avdrag, er svakt aukande.

Lågaste optimisme sidan finanskrisa
2022 blei eit godt år for midtnorsk næringsliv, men no har stemninga snudd.

Med unntak av då koronapandemien braut ut i mars 2020, har ikkje bedriftsleiarane i Midt-Norge vore så pessimistiske sidan finanskrisen, viser resultata frå bankens ferske konjunkturrapport som blei lagt fram onsdag.

«Det preger også markedet vi opererer i. Men vi er bunnsolide og dermed godt rustet til å ha is i magen, slik at vi kan stå sammen med folk og bedrifter også fremover», uttalar konsernsjef Jan-Frode Janson i børsmeldinga.

Les om bankens ferske konjunkturrapport under:

Sparebank1 SMN
Pr. 3. kvartal. I mill. kroner20232022
Inntekt51334163

Resultat før tap

29812366
Resultat før skatt29882391
Sparebank1 SMN
3. kvartal. I mill. kroner20232022
Inntekt17721391
Resultat før tap1032808
Resultat følr skatt996785

Publisert: 02.11.2023 09:41

Sist oppdatert: 02.11.2023 11:57

Mer om