Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO Foto Vidar Ruud NTB NPK
FATTIGARE: Det kan bli lenge til alle pilene i næringslivet peikar oppover. Koronakrisa har gjort Noreg fattigare, seier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO. Foto: Vidar Ruud / NTB / NPK
Nytt

NHO: – Koronakrisa har gjort Noreg fattigare

Koronapandemien har truleg påført Noreg eit varig tap på 10 prosent av verdiskapinga, meiner NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

NPK-NTB: – Situasjonen er betre, men han er ikkje god.

Slik oppsummerer Dørum situasjonen overfor NTB nesten nøyaktig eitt år etter at Noreg stengde ned 12. mars i fjor.

Ein god del av NHOs medlemsbedrifter har starta opphentinga etter bråstoppen, medan andre, som daglegvare- og trevarehandelen, gjorde det langt betre enn forventa i 2020.

Brutalt
Men for fleire næringar, mellom dei overnatting og servering, persontransport og kultur, har krisa vore brutal.

– Koronapandemien har gitt ei markant todeling av norsk næringsliv, konkluderer Dørum.

NHO anslår no at verdiskapinga i perioden 2020–2023 vil liggje lågare enn tidlegare anslått. Forskjellen vil utgjere eit varig tap tilsvarande 10 prosent av verdiskapinga i eit normalår.

– Vi har jo ikkje fasiten og veit ikkje akkurat kor stor differansen blir. Men det er veldig lite sannsynleg at vi kjem tilbake til førkrisebanen. Koronakrisa har gjort Noreg fattigare, seier Dørum.

Ubehageleg lang
Den siste medlemsundersøkinga til NHO, som vart offentleggjord onsdag, viser at bedriftene sjølv trur vegen ut av koronakrisa kan bli ubehageleg lang.

Over halvparten opplever lågare etterspurnad eller kanselleringar av ordrar på grunn av koronapandemien.

Éin av tre bedrifter, 32 prosent, trur ikkje dei vil vere tilbake på det nivået dei var på før koronakrisa, før tidlegast ved utgangen av året.

To av ti bedrifter trur ikkje det vil skje før til neste år, medan 7 prosent trur det vil ta endå meir tid og 2 prosent ikkje trur dei nokon gong vil vere tilbake.

Dramatisk fall
I 16 av 100 bedrifter har omsetninga falle med meir enn 75 prosent. Det er den høgaste delen sidan i juni i fjor.

Som tidlegare er det tenestenæringane som slit mest, og det dramatiske omsetningsfallet har ramma fire av ti reiselivsbedrifter og kvar fjerde bedrift i transportnæringa.

I dei fleste andre bransjane fortel berre 0–2 prosent av bedriftene om ein tilsvarande omsetningssvikt.

Nesten éi av to bedrifter (18 prosent) rapporterer om betalingsvanskar, og delen som har gått til oppseiingar, stig sakte, men sikkert. Også her slit reiselivs- og transportnæringa mest. I dei andre bransjane er gjennomsnittet 10 prosent.

41 prosent av reiselivsbedriftene fryktar at dei kjem til å gå konkurs før pandemien er over. Det er langt høgare enn gjennomsnittet på 14 prosent.Publisert: 11.03.2021 07:57

Sist oppdatert: 11.03.2021 08:04

Mer om