NTB PB Luv K8spi Y 1
RAPPORT: Administrerande direktør for Sintef Energi og leiar for straumprisutvalet Inge Røinaas Gran (t.v.) leverer rapporten sin til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK
Nytt

Noreg må truleg leve vidare med smitte frå Europa-prisar

Drastiske grep er det einaste som verkar, ifølgje utval.

13.10.2023

(NPK-NTB-Marius Helge Larsen): – Norsk straumpris har følgt europeisk kraftpris veldig tett i svært mange år, og kjem til å halde fram med å gjere det med mindre ein gjer veldig drastiske tiltak, seier leiar i straumprisutvalet, Inge Gran, til NTB.

Tysdag leverte han ein 261 sider lang rapport til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Les rapporten her

Gran understrekar at alle tiltak kjem med ein pris, og at politikarane må vege dei opp mot kvarandre.

– Eg pleier å seie at du kan få så billig straum du berre vil, så lenge du betaler nok. Så det er jo heilt klart mogleg, viss politikarane ikkje hadde nokon andre mål enn det – å få til låge straumprisar, seier Gran.

Kan vere EØS-handlingsrom
Utvalet konkluderer med at eit eige prisområde rundt utanlandskablane ikkje vil bidra til å hindre prissmitte frå Europa. Eit anna tiltak, eksportregulering, vil heller ikkje vere særleg effektivt, med mindre ein nesten kuttar all kraftutveksling, ifølgje utvalet.

Utvalsleiaren meiner likevel det kan liggje eit handlingsrom i EØS-avtalen for å avgrense eksporten meir.

– Det kan alltid vere meir handlingsrom enn ein kanskje først trur. Det vil ein ikkje kunne konkludere med utan å bestemme seg for å utfordre det og eventuelt få ei rettssak, seier han.

Ein viktig bodskap frå utvalet er at kraftoverskot vil bidra til lågare straumprisar i Noreg.

Frp: Reguler eksporten
Frps energipolitiske talsperson, Marius Arion Nilsen, meiner tida har komme for å heve stemma overfor Europa.

– Hovudkonklusjonen er at vi treng eit større kraftoverskot i Noreg for å få redusert prisane. Måten vi får til større kraftoverskot på, er meir kraft, sjølvsagt. Men også ei fornuftig eksportregulering, seier Nilsen til NTB.

Han peikar på at land som Tyskland matar mykje uregulert kraft frå vind og sol inn i same system som oss.

– Vi må faktisk tore å heve stemma og seie at «de får ta ansvar for eigen forsyningstryggleik og eiga kraft». Sjølvsagt skal vi bidra, men vår kraft er verdifull kraft, det er regulert kraft. Deira kraft er rest-kraft, som dei må kvitte seg med når det blæs og sola skin, så det er ikkje ei så verdifull kraft, seier han.

Aasland: – Meir kraft, meir nett
Olje- og energiminister Terje Aasland varslar førebels ikkje nokon drastiske grep overfor EU. Han peikar i staden på tiltak som straumstøtte og fastprisavtalar retta mot straumkundar i Noreg.

– Vi må passe på at det er harmoni i dette, sånn at det eine tiltaket ikkje øydelegg for det andre. Og utvalet er jo ikkje i tvil i si tilråding om at det som på sikt er den rette løysinga, er å byggje ut meir kraft, meir nett, seier Aasland til NTB.

Han sender no rapporten frå straumprisutvalet ut på høyring, men lovar også å følgje den opp umiddelbart.

– Er det tiltak som ligg i rapporten frå utvalet som vi raskt kan innføre, så gjer vi det, seier han.

Publisert: 13.10.2023 07:28

Sist oppdatert: 13.10.2023 11:55

Mer om