Sissel Standal leiar Framtidslaben foto Ogne Øyehaug
NY SJEF: 1. oktober er første arbeidsdag i Framtidslaben for Sissel Standal. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Ny sjef for Framtidslaben

Sissel Standal skal lede Framtidslaben etter omorganiseringen.

14.09.2023

Sissel Standal kommer fra stillingen som assisterende rektor med ansvar for yrkesfag ved Ålesund vidergående skole. Hun begynner i jobben 1. oktober.

– Vi er svært glade for at Sissel har takket ja til jobben som daglig leder i Framtidslaben. Det var en sterk søkerliste, men hun var helt klart den beste kandidaten. Hun har bred erfaring både fra privat og offentlig sektor, og har den tyngden som trengs for den viktige rollen Fremtidslaben skal gjøre for regionen vår, sier styreleder Lars Erik Vinje i Framtidslaben om ansettelsen av Standal.

Omorganisert til frittstående forening
NETT NO har tidligere skrevet at Framtidslaben i vår ble gjort om fra å være en del av Ålesund kommune til å bli en frittstående forening i vår, etter misnøye fra næringslivet.

Det stemmer ikke at det var misnøye, skriver Vinje i en e-post til NETT NO:

– Etter Marielle sluttet ble Fremtidslaben liggende litt i dvale i påvente av hva som skulle skje videre. Erfaringene som var gjort var at samarbeidet mellom aktørene med fordel kunne bli bedre, og at en lettere ville få til dette gjennom en selvstendig forening, men å si det var på grunn av misnøye fra næringslivet blir feil, skriver han.

(Marielle er Marielle Furnes Mannseth, som sluttet som daglig leder i Framtidslaben i 2021 for å bli en del av ledergruppen i Norwegian Hydrogen, red. merk.)

Har innlemmet The North West
Omorganisering av Framtidslaben skal blant annet gi partnerne fra næringslivet større innflytelse på driften, samtidig som driften skal finansieres av medlemmene.

Etter omorganiseringen er også selskapet The North West lagt inn i foreningen Framtidslaben. Det eies av kommunene Ålesund og Sula og Møre og Romsdal Fylkeskommune. Går alt etter planen skal Framtidslaben overta eierskapet, ifølge Vinje.

(saka fortsetter under)

Flere stillinger
I forbindelse med omorganiseringen ble det lyst ut en stilling som daglig leder og The North West har lyst ut en stilling som prosjektleder.

I tillegg skal NHO, LO og KS sammen finansiere en stilling i det såkalte Bærekraftsløftet og Statforvalteren vil lyse ut en prosjektstilling.

Prestisjeprosjekt
Framtidslaben - offisielt United Future Lab Norway - har vært et prestisjeprosjekt i nye Ålesund, kommunen som oppsto da Ålesund, Skodje, Ørskog og Haram, ble samlet til en.

Her skulle offentlige aktører, representanter fra akademia og næringslivet samles for å utvikle og samarbeide om tiltak som skulle gjør det mulig for regionen å nå FN sine bærekraftmål. Det handler om alt fra å redusere CO2-utslipp, til å resirkulere ressurser og skape inkluderende samfunn.

The North West hovedaktivitet er en årlig uke med arrangementer med regionutvikling som hovedtema.

Kommunen tar regningen
I juni vedtok Ålesund kommunestyre at kommunen skal dekke leien for lokalene Framtidslaben bruker så lenge leieavtalen som ble inngått mens kommune hadde styringen varer.

Det betyr at Ålesund kommune dekker den årlige husleien på 4,8 millioner kroner i NMK-bygget i Ålesund i år og neste år (minus inntekter fra fremleie av deler av lokalene, red. mrk.). Leieavtalen som ble inngått i 2019, varer ut 2024.

Ålesund kommune dekker også lønn til daglig leder i Framtidslaben i 2023 og 2024 og viderefører støtten til konferansearrangøren The North West.

Vedtaket i Ålesund kommunestyre betyr at bedrifter som vil bli med i Fremtidslaben selv kan være med og bestemme kostnadsnivået til Framtidslaben, blant annet fordi dagens avtale om leie av lokaler på NMK utløper når 2024 er omme.

Publisert: 14.09.2023 05:00

Sist oppdatert: 13.09.2023 21:53

Mer om